Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

15 apr 2021 09:00
Regio Den Bosch (VOL)
19 apr 2021 09:00
Digitaal (start gegarandeerd)
18 mei 2021 09:00
Meppel (start gegarandeerd)
Kosten €3095 excl. BTW
Inschrijven
Wisselende docenten

Deze opleiding wordt gegeven door professionals uit het werkveld. Dit kunt u merken aan de passie waarmee ze inspirerende verhalen uit de praktijk delen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om uw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken.

Wij geloven dat het de kwaliteit van onderwijs ten goede komt wanneer onze docent de kennis weet te verbinden met de praktijksituatie. Hiermee bent u verzekerd van cases die ook werkelijk op dit moment spelen in de praktijk.

De Basisopleiding Wmo Consulent 2.0 is een praktijkgerichte opleiding waarbij u alle essentiële kennis en vaardigheden ontwikkelt, die u nodig heeft als bekwame, moderne Wmo consulent.

In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingrijpend gewijzigd. Deze wet geeft gemeenten de taak en verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners, ongeacht hun beperking, zoveel mogelijk mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving en zelfredzaam zijn. De manier waarop gemeenten dit doen is de laatste jaren sterk veranderd. Gemeenten hebben hun beleid veranderd van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Deze verandering wordt ook wel ‘de Kanteling’ genoemd. Een ‘gekantelde’ gemeente gaat met haar inwoners en met betrokken zorg- en welzijnsinstellingen in gesprek over de problemen of beperkingen die zij ervaren en de mogelijke oplossingen.

Dit vraagt om een zorgvuldige indicatiestelling voor het toekennen van Wmo-voorzieningen. Ouderen, mensen met lichamelijke beperkingen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen, behoren tot de doelgroep waar u veel mee te maken krijgt. Om hen goed te kunnen begrijpen heeft u kennis nodig over de oorzaken van de beperkingen en de gevolgen daarvan voor het kunnen participeren. Wat doet een Wmo Consulent? Als Wmo consulent indiceert u de noodzaak voor een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als Wmo-consulent bent u de verbinder. Om deze taak goed uit te voeren, dient de Wmo-consulent te beschikken over voldoende kennis over, ziektebeelden, wet- en regelgeving en over voldoende vaardigheden om mensen te verbinden. Een regisseursfunctie binnen het sociaal domein met als doel zelfredzaamheid en burgerkracht te versterken.

Tijdens onze basisopleiding Wmo Consulent 2.0 leert u zorg te dragen voor de behandeling en afhandeling van Wmo-aanvragen. Hierbij krijgt u te maken met verschillende wet-en regelgeving. U onderzoekt de aanvraag op rechtmatigheid en stelt een indicatie ten behoeve van de besluitvorming. U leert hoe u een goed keukentafelgesprek kunt voeren. Verder leert u rapportages en beschikkingen op te stellen en aan welke eisen zij moeten voldoen.

Suite4Zorg

Suites voor het Sociaal Domein is de opvolger van GWS4all. De applicatie wordt gebruikt op de afdelingen Inkomen en Zorg bij gemeenten en is vaak een pré bij vacatures. Door middel van de ééndaagse training Suites4Zorg voor Wmo heeft u alle middelen in handen voor een optimale uitvoering van de Wmo. Na het volgen van deze basistraining beschikt u over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig met de applicatie Suite4Zorg voor Wmo, te kunnen werken. Tevens heeft u een eerste kennismaking met de Wmo dossiers.

Deze opleiding is bedoeld voor zowel beginnend Wmo consulenten als ambtenaren die nu al werkzaam zijn als Wmo consulent.

Deze opleiding is echter ook geschikt wanneer u zich wilt laten omscholen tot Wmo consulent.

Instapvoorwaarden
Voorwaarde voor deelname is MBO-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. De opleiding Wmo Consulent 2.0 is een opleiding op HBO niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie

Module 1: Wmo consulent

 • Introductie op het vak van Wmo consulent 2.0
 • Uitleg over de opbouw en eindtermen van de opleiding
 • Kennismaking met intervisie

Module 2: Het juridisch kader

 • Verkenning van begrippen en regelgeving
 • Samenhang tussen de Wmo en andere regelingen binnen het sociaal domein
 • De kanteling en toepassing daarvan
 • Rechtsbescherming voor de burger in de praktijk

Module 3: Het keukentafelgesprek en claimvoorkomend communiceren
Deze module bestaat uit 2 lesdagen

 • De opbouw van het keukentafelgesprek
 • Diverse mechanismen bij communicatie
 • Omgaan met weerstand en conflicten
 • Kantelen aan tafel

Module 4: Ziektebeelden en beperkingen
Deze module bestaat uit 2,5 lesdag

 • Verkenning van de somatische aandoeningen en beperkingen
 • Verkenning van psychiatrische aandoeningen en beperkingen
 • Classificeren volgens ICD/ICF

Module 5: Indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning

 • Wat is hulp in de huishouding in het kader van de WMO?
 • De praktijk van het indiceren van hulp in de huishouding

Module 6: Indicatiestelling woningaanpassingen

 • Inzicht in de mogelijkheden van woningaanpassingen binnen de Wmo
 • Het stellen van eenvoudige indicaties voor woningaanpassingen

Module 7: Indicatiestelling begeleiding

 • Het leren kennen van de doelgroep en doelen van begeleiding
 • De praktijk van het indiceren van begeleiding
 • Werken met een persoonlijk plan

Module 8: Indicatiestelling WRV (Wonen, rolstoel & vervoer)

 • Kennismaking met begrippen en assortiment
 • Het verkrijgen van inzicht in de praktijk van het indiceren van deze middelen
 • Inclusief bedrijfsbezoek bij een hulpmiddelenleverancier

Module 9: Rapportage en beschikking
Deze modules bestaat uit 1,5 lesdag

 • Inzicht in de vereisten van een goede rapportage
 • De praktijk van de rapportage
 • Inzicht in de vereisten van de beschikking

Module 10: Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Het leren signaleren van huiselijk geweld
 • Meldcode; verplichting en praktijk

Examen: hiervoor krijgt u een week van tevoren een melding/casus. Tijdens de toetsing voert u een rollengesprek met de cliënt waarna u de bijbehorende rapportage opstelt.

Optioneel: Basistraining Suite4Zorg voor Wmo

 • Voor € 299,- excl. btw kunt u deze training volgen op een datum naar keuze.
 • Na het volgen van deze basistraining beschikt u over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig met de applicatie Suite4Zorg voor Wmo, te kunnen werken.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze opleiding is 14 lesdagen. Elke week vindt er één lesdag plaats van 9.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten. Voor deze opleiding staat een totale studiebelasting van 168 uur.

Investering
Voor de volledige opleiding betaalt u € 3.095,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen, welke bestaan uit een persoonlijke online leeromgeving en het ‘Handboek Wmo‘. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Unieke online leeromgeving
Voor de opleiding Wmo Consulent 2.0 krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving via deze website. In de leeromgeving vindt u lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de hand-outs van de lesdagen. U krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, wordt de lesstof continu geactualiseerd. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u voor of tijdens de opleiding problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of 085 – 401 83 62.

Toetsing
Een week voor de toetsing ontvangt u een melding/casus. Deze melding kunt u met uw mede-cursisten voorbereiden. Tijdens de toetsing voert u een rollengesprek met de cliënt waarna u de bijbehorende rapportage opstelt.

Certificering
Wanneer u de opleiding volledig heeft doorlopen en de toetsing met goed gevolg aflegt, ontvangt u een certificaat van Kenniscentrum WMO.

 

De Rijksoverheid heeft op advies van het RIVM alle bijeenkomsten verboden. Dit betekent dat ook scholen en onderwijsinstituten zijn gesloten. Onze lessen kunnen dan ook niet op de gebruikelijke, klassikale manier van start gaan.

Digitale lessen
Wij bieden onze opleidingen tot nader bericht digitaal en interactief aan, zodat u toch van start kunt gaan met een opleiding. Tijdens de lessen heeft u live contact met de docent en kunt u live uw vragen stellen. Zodra het weer mogelijk is zullen wij weer overgaan naar onze gebruikelijke klassikale lessen.

Heeft u vragen over de invulling van onze digitale lessen? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 085-401 83 62.

Inschrijven