De specialist in opleiden

binnen het Sociaal Domein

Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven

Als dienstverlenende organisatie en werkgever ziet u dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich ongetwijfeld ook mensen met een niet zichtbare beperking, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme (ASS) of niet aangeboren hersenletsel (NAH). Zij zijn verbaal vaak goed onderlegd, waardoor de beperking niet direct opvalt. Dit kan belemmerend zijn in uw werk. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • Het maken, begrijpen en nakomen van afspraken.
  • Voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben.
  • Conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip.
  • Uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

De juiste afstemming met mensen met een niet zichtbare beperking door middel van een effectieve communicatie is van groot belang, zodat zij zich begrepen voelen. Dit komt de integratie en samenwerking ten goede en verhoogt daarmee het welzijn.

Resultaat

In deze training leren deelnemers wat de veel voorkomende kenmerken zijn van mensen met autisme, een licht verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel en hoe je iemand met een niet zichtbare beperking kunt herkennen. Er worden concrete handvatten gegeven hoe om te gaan met deze mensen in een voor de deelnemer relevante context. Er is veel ruimte voor maatwerk en de trainer zorgt ervoor dat de casuïstiek optimaal aansluit op de praktijk van de deelnemers.

Deze training is bedoeld voor professionals die in aanraking komen met mensen met een niet zichtbare beperking.

Het programma bestaat uit een eendaagse training waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen;

  • Herkennen van mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme en niet aangeboren hersenletsel.
  • Handvatten voor de omgang met mensen met een licht verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel.
  • Effectieve communicatie leidend tot een effectievere en efficiëntere aanpak
  • Omslag in denken van beperkingen naar ook mogelijkheden
  • Verschillende werkvormen: theorie, filmpjes, interactieve oefeningen, ervaringsoefeningen en een presentatie van een ervaringsdeskundige

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 1 dag.

Investering
Uw investering voor de ééndaagse training bedraagt € 450,- excl.  BTW.  Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u deze training heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname van Kenniscentrum WMO.

Inschrijven