De specialist in opleiden

binnen het Sociaal Domein

18 feb 2019 09:00
Meppel
Kosten €1150 excl. BTW
Inschrijven
Sharon Jongsma
Sharon Jongsma heeft de afgelopen jaren vanuit verschillende functies als trainer/coach voor de hulpverlening, Wmo consulent, Multi probleem gezinscoach en pedagogisch medewerker binnen verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties kunnen werken. Zo heeft zij, naast de uitvoering, meegedacht over ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het implementeren van de visie van de kanteling. Daarnaast geeft Sharon communicatietrainingen en is ze docent bij het Kenniscentrum WMO. Lees meer

De grondlegger van de Gordon-methode is de Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon.De Gordon-methode leert je om op een prettige en duidelijke manier te communiceren in je dagelijkse leven. Gelijkwaardigheid en wederzijds respect staan centraal.

In deze training krijg je inzicht in hoe het proces van communiceren verloopt, zowel professioneel als privé,  en hoe je dit proces door het aanleren van een aantal vaardigheden kan beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • zó luisteren dat de ander zich begrepen voelt
 • zó praten dat de ander jou ook echt begrijpt
 • zó conflicten oplossen dat niemand verliest
 • zó afspraken maken dat men zich eraan kan houden
 • duidelijk grenzen stellen
 • positief omgaan met verschillen in waarden tussen jou en de ander
 • rekening houden met elkaars wensen en behoeften

Centraal in deze training staat hoe we waardevolle en effectieve gesprekken kunnen voeren met diegenen waar we in ons werkveld mee (samen) werken en ook in ons privéleven.

Dag 1:

We gaan ons verdiepen in de Gordonmethode. Wat ligt er aan de grondslag van deze methode? We bespreken de visie, de uitgangspunten en de opbouw van de methode. Hoe en bij welke doegroep kunnen we deze methode effectief inzetten?  We gaan aan de slag met de kracht van het helder kunnen verwoorden van je gedachten, zowel professioneel als privé.

Hoe kunnen we deze methode inzetten tijdens de gesprekken die we voeren tijdens ons werk en in privésituaties?

Dag 2:

“De manier waarop ik communiceer zegt veel over wie ik ben“…
Op deze dag gaan we onderzoeken welke rol communicatie in ons leven speelt en hoe we communicatie waardevol kunnen inzetten op momenten dat het er toe doet.

Bewustwording en luisteren, naar jezelf en naar anderen, zijn de thema’s op deze dag.

Ook op deze dag gaan we aan de slag met de gesprekken die we dagelijkse op de werkvloer en in privésituaties voeren.

Dag 3:

Het omgaan met emoties, weerstand en conflicten is voor de meeste mensen lastig. Helemaal als er van je verwacht wordt dat je weet hoe te handelen in deze situaties.

Op deze dag gaan we ons verdiepen in waarden en normen en hoe belangrijk hun rol in onze communicatie is. Omgaan met weerstand en conflict, ook in het gesprek met de burger, staan centraal.

Deze training is bedoeld voor (jeugd) professionals binnen het Sociaal Domein.

Resultaat

Je leert vaardigheden om een goede relaties met anderen (zowel privé als professioneel) te krijgen en te houden. Er ontstaat ruimte voor creatieve oplossingen en er wordt meer rekening gehouden met elkaar. Diegenen die deze communicatietraining met als uitgangspunt de Gordon-methode hebben gevolgd ontwikkelen een sterker gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen en zijn in staat om, op de momenten wanneer het er toe doet, effectief te communiceren.

De training draagt bij aan de ontwikkeling van emotionele intelligentie. Daarnaast is de methode op professioneel gebied zeer inzetbaar met als resultaat het voeren van waardevolle en effectieve gesprekken met de doelgroep.

Na het volgen van deze training ervaren deelnemers in hun dagelijkse leven minder ergernis en conflicten, meer begrip voor elkaar, een vergroot zelfvertrouwen, betere relaties en minder stress.

Dag 1:

 • Thomas Gordon
 • Visie Gordonmethode
 • Het gedragsraam en de accepatielijn
 • Verklarende en positieve boodschappen
 • In gesprek gaan

Dag 2:

 • Reflectie op (eigen) communicatie
 • Voorkeursstijlen in de communicatie
 • Luisteren
 • Hinderpalen
 • In gesprek gaan

Dag 3:

 • Waarden en normen
 • Omgaan met weerstand
 • Confronteren en confronterende boodschappen
 • Conflicten
 • Waardenbotsingen
 • Vinden van oplossingen
 • In gesprek gaan

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 3 dagen.

Investering
Uw investering voor de ééndaagse training bedraagt € 1150,- excl.  BTW.  Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u deze training heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname van Kenniscentrum WMO.

Inschrijven