Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

14 jan 2021 09:00
Meppel
Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven
Janine van Loenen

Deze training ‘Herkennen van en omgaan met autisme’ wordt gegeven door Janine van Loenen. Sinds 9 jaar is Janine werkzaam bij MEE, waarvan zij de eerste 5 jaar werkzaam is geweest als coördinator Vrijetijd & Sport.  Naast het ondersteunen van verenigingen en organisaties in het toegankelijk maken van hun aanbod coördineerde Janine het deskundigheidsbevorderingsaanbod van MEE en gaf cursussen voor vrijwilligers/coördinatoren. De laatste 4 jaar is Janine werkzaam als trainer en adviseur inclusie. Als trainer ontwikkelt en verzorgt Janine trainingen aan professionals binnen justitie, gemeenten, scholen en welzijnsorganisaties. Als adviseur inclusie adviseert Janine klanten op gebied van inclusie. Het gaat hierbij om acquireren, voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van inclusie-opdrachten.

Wij hebben niet te maken met mensen met autisme.” Als dienstverlenende organisatie en werkgever ziet u dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich zonder twijfel ook mensen met een beperking, zoals een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Zij zijn verbaal vaak goed onderlegd, waardoor de beperking niet direct opvalt. Dit kan belemmerend zijn in uw werk. Bijvoorbeeld als het gaat om:

– het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
– voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
– conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
– uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

Een goed inzicht in de denkwijze van iemand met autisme leidt tot efficiëntere en effectievere communicatie, zodat u conflictsituaties, uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties kunt voorkomen.

Leerdoelen
Na deze training:

  • Heeft u inzicht in de denkwijze van en begrip voor iemand met autisme.
  • Heeft u meer kennis over autisme door een unieke combinatie van kennisoverdracht en belevingsaspecten.
  • Heeft u concrete handvatten voor de omgang met mensen met autisme in de voor u relevante context.
  • Ervaart u een omslag in denken van beperkingen naar mogelijkheden om uw communicatiestijl richting mensen met autisme efficiënter en effectiever toe te passen.

Deze training is bedoeld voor zowel beginnende als ervaren Wmo consulenten.

Resultaat
De training ‘Herkennen van en omgaan met autisme’ geeft een unieke inkijk in hoe mensen met autisme de werkelijkheid beleven en wat ze voelen. Niet alleen via complexe theorieën, maar ook vanuit de alledaagse praktijk. Door het deelnemers zelf te laten ervaren. De training combineert kennis met opdrachten uit het AutismeBelevingsCircuit en de inzet van een ervaringsdeskundige. Op deze manier vergroot de deelnemer zijn kennis over autisme vanuit verschillende inzichten. ‘Beleef autisme’; Een unieke kans om uw kennis over autisme te vergroten door het zelf te ervaren.

Alle onze cursussen en ééndaagse trainingen worden ook op incompany (inhouse) basis bij u op locatie verzorgd. Bij deze cursusvorm wordt de cursus voor uw organisatie gegeven op nagenoeg elke gewenste locatie, op de wijze die voor u en uw collega’s het beste uitkomt.

Het programma bestaat uit een eendaagse training waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen;

  • Theoretische inleiding.
  • Opdrachten uit het AutismeBelevingsCircuit, waarin u zelf ervaart wat iemand met autisme kan doormaken (beproefde methode). Elke opdracht is aanleiding voor praktische tips.
  • Ervaringsdeskundige aan het woord, waarin u wordt meegenomen in de belevingswereld van iemand met autisme in het dagelijkse leven en wat voor hem of haar van belang is in het contact met professionals.
  • Uitwisselen van ervaringen in de voor u relevante context

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 1 dag.

Investering
Uw investering voor de ééndaagse training bedraagt € 450,- excl.  BTW.  Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u deze training heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname van Kenniscentrum WMO.

Inschrijven