De specialist in opleiden

binnen het Sociaal Domein

27 mrt 2020 09:00
Meppel
Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven

Det Nederlof is een ervaren specialist/adviseur op het gebied van de Wmo. Als ergotherapeut heeft ze een tijd lang in de somatiek gewerkt, maar als snel maakte ze de overstap naar de psychiatrie.

Bij de start van de AWBZ heeft ze de overstap gemaakt naar de indicering van deze doelgroep voor de functies begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Bij het CIZ heeft ze  hier op diverse manieren mee gewerkt, als indicatiesteller, kwaliteitsmedewerker, beleidsmedewerker en docent. In 2014 heeft ze de overstap gemaakt naar de Wmo en is ze in verschillende gemeenten als kwaliteitsmedewerker gedetacheerd. Haar droom  is om de klant/inwoner centraal te stellen binnen het sociaal domein ongeacht welke wetgeving aan zet is.  Op het gebied van deskundigheidsbevordering heeft Det vanaf 2014 in tientallen gemeenten de Wmo-consulenten scholing gegeven. De scholingsexpertise betreft: Wmo, in relatie tot andere voorzieningen en wetgevingen, doelgroepenkennis, Pgb, begeleiding, dagbesteding.

In Nederland hebben ongeveer 270.000 mensen dementie. Het is een ingewikkelde ziekte die veel vragen oproept. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk zal toenemen door de naderende vergrijzing.

Ook als professional krijgt u in toenemende mate te maken met mensen met dementie. Deze training richt zich op het verkrijgen van inzicht in dementie, het verloop hiervan maar ook hoe u positieve gezondheid en eigen regie kunt bevorderen bij mensen met dementie.  Tevens leert u vaardigheden in de omgang met iemand met dementie.

Leerdoelen

Na deze training:

 • Kent u de verschillende vormen van dementie en heeft u inzicht in functionele bejegening
 • Kent u de verschillende fases van dementie
 • Weet u op welke manier u kunt kijken naar de mens met dementie en eigen regie zoveel mogelijk daar kunt laten (ongeacht de fase van dementie)
 • Kent u de sociale kaart van de mens met dementie; u kunt dit in kaart brengen en inzetten naar vermogen
 • Krijgt u handvatten voor vraagverheldering en weet u uw gesprek af te stemmen op mensen met dementie

Deze training is bedoeld voor Wmo adviseurs en zorgmedewerkers. Tevens is deze training geschikt voor geïnteresseerden voor de (kwetsbaar) wordende mens met dementie in het sociaal netwerk én geïnteresseerden.

Resultaat
De training ‘Dementie’ geeft u een unieke inkijk in de wereld van dementie. Na deze training kunt u beter indiceren en weet u te voldoen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de mens met dementie. Na deze training heeft u geleerd hoe eigen regie te behouden en hoe het sociale netwerk functioneel in te zetten. Daarnaast weet u mensen in hun eigen kracht aan te spreken en waar het kan eigen regie te behouden.

Alle onze cursussen en ééndaagse trainingen worden ook op incompany (inhouse) basis bij u op locatie verzorgd. Bij deze cursusvorm wordt de cursus voor uw organisatie gegeven op nagenoeg elke gewenste locatie, op de wijze die voor u en uw collega’s het beste uitkomt.

Het programma bestaat uit een eendaagse training waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen;

 • Wmo in vogelvlucht
 • Doelgroep dementie:
  • verschillende vormen van dementie
  • gevolgen in dagelijks leven (stoornissen en beperkingen)
  • mantelzorg
  • andere ketenpartners bij dementie; juiste zorg op de juiste plaats.
 • Ondersteuningsvragen zelfredzaamheid en participatie.
 • Onderzoek en gesprek
 • Doelen formuleren
 • Onderbouwing verschillende oplossingen
 • Mogelijkheden Wmo maatwerkvoorziening
 • Verslaglegging in Plan van aanpak of gespreksverslag.
 • (Eigen) casuïstiek

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 1 dag.

Investering
Uw investering voor de ééndaagse training bedraagt € 450,- excl.  BTW.  Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u deze training heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname van Kenniscentrum WMO.

Inschrijven