De specialist in opleiden

binnen het Sociaal Domein

7 feb 2020 09:00
Meppel
Kosten €450 excl. BTW

Det Nederlof is een ervaren specialist/adviseur op het gebied van de Wmo. Als ergotherapeut heeft ze een tijd lang in de somatiek gewerkt, maar als snel maakte ze de overstap naar de psychiatrie.

Bij de start van de AWBZ heeft ze de overstap gemaakt naar de indicering van deze doelgroep voor de functies begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Bij het CIZ heeft ze  hier op diverse manieren mee gewerkt, als indicatiesteller, kwaliteitsmedewerker, beleidsmedewerker en docent. In 2014 heeft ze de overstap gemaakt naar de Wmo en is ze in verschillende gemeenten als kwaliteitsmedewerker gedetacheerd. Haar droom  is om de klant/inwoner centraal te stellen binnen het sociaal domein ongeacht welke wetgeving aan zet is.  Op het gebied van deskundigheidsbevordering heeft Det vanaf 2014 in tientallen gemeenten de Wmo-consulenten scholing gegeven. De scholingsexpertise betreft: Wmo, in relatie tot andere voorzieningen en wetgevingen, doelgroepenkennis, Pgb, begeleiding, dagbesteding.