Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven

Tijdens deze ééndaagse training wordt het onderwerp privacy in het jeugddomein uitgewerkt. Daarnaast komt het kwaliteitssysteem aan de orde: kwaliteit bij de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen, kwaliteit bij de gemeenten en als laatste het toezicht op de jeugdhulp. Ten slotte wordt de rechtspositie van jeugdigen en hun ouders besproken.

Resultaat
Na het volgen van de training Kwaliteit en Rechtsbescherming, Beroep & Privacy Jeugdwet;

 • heeft u inzicht in het juridisch kader rondom privacy
 • weet u wat de Meldcode omvat
 • bent u in staat om middels een stappenplan de privacy van uw cliënt te beschermen
 • heeft u inzicht in hoe de kwaliteit binnen de jeugdhulp is geborgd
 • bent u op de hoogte van de kwaliteitseisen die voor gemeenten van toepassing zijn
 • bent u op de hoogte van de rechtspositie van jeugdigen en hun ouders
 • heeft u kennis van de bezwaar- en beroepsprocedure binnen het jeugdrecht

Deze training is bedoeld voor beginnend Jeugd consulenten, ambtenaren die nu al werkzaam zijn als Jeugd consulent, casemanagers Jeugd en/of medewerkers van sociale (wijk)teams die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet.

Let op: Onze vakmodules zijn modules waarbij u instroomt in de reguliere opleidingen.

Het programma bestaat uit één lesdag waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen;

 • Jeugdbescherming
 • Privacy
 • Kwaliteit
 • Rechtsbescherming
 • Keukentafelgesprek

Deze training is  door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd met 10.00 punten voor de vrije scholingsruimte voor de jeugdzorgwerker.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 2 dagen.

Investering
Voor deze tweedaagse training, inclusief lunch en studiemateriaal, betaalt u € 850,- excl. BTW. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u deze training heeft doorlopen, ontvangt u een bewijs van deelname van Kenniscentrum WMO.

Inschrijven