De specialist in opleiden

binnen het Sociaal Domein

30 mrt 2020 09:00
regio Den Bosch
Kosten €2195 excl. BTW
Inschrijven
Kenniscentrum WMO - De specialist in opleiding wmo consulent en opleiden binnen het Sociaal Domein
drs. Emile F.M. den Os
Emile den Os rondde in de jaren '90 de studie Antropologie en Sociologie Niet Westerse Volkeren af aan de Universiteit Leiden. Na jarenlang trainingen Communicatie te verzorgen als Kwaliteitsmanager Kaderpersoneel en Flight Safety bij de KLM, startte Emile in 2009 een opleidingscentrum voor schuldhulpverlening en budgetcoaching met zijn bedrijf ‘En Verder financiële zorgverlening’. Lees meer

Doel van Budgetcoaching is “het ordenen van de thuisadministratie en het creëren van overzicht, stabilisatie en verduurzaming van inkomsten en het uitgavenpatroon samen met de cliënt in de vorm van een budgetplan. Daarnaast is het belangrijk de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten, zodat er blijvend een gezonde balans ontstaat tussen de inkomsten en uitgaven”. Centrale thema’s in budgetcoaching zijn het financieel ontzorgen van de klant, eigen verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van zelfredzaamheid en financiële vaardigheden. De budgetcoach treedt op als (tijdelijke) coach en leert de cliënt een goede thuisadministratie op te zetten. De budgetcoach maakt vervolgens samen met de klant maand- en jaarbegrotingen en onderzoekt met de klant waar inkomstenverbeteringen mogelijk zijn en uitgaven mogelijkerwijs aangepast kunnen worden. Uiteindelijk resulteert dit coachingstraject in een budgetplan, dat is afgestemd op de persoonlijke situatie. Het budgetplan vormt als het ware een nieuwe richtlijn voor de cliënt om verantwoord en duurzaam om te gaan met zijn of haar netto-inkomen. Vanaf de start wordt het budgetplan met de cliënt besproken waarbij het soms nodig kan zijn de overige gezinsleden erbij te betrekken. Bij grotere financiële problemen, in het bijzonder problematische schulden, verwijst de budgetcoach door naar (gemeentelijke) schuldhulpverlening

Iedereen, maar vooral kwetsbare groepen als mensen met een licht verstandelijk beperking, jongeren (scholieren, studenten), laaggeletterden, immigranten, digibeten en alleenstaande ouderen, lopen in de huidige maatschappij grotere financiële risico’s. Om uiteenlopende redenen wordt er meer geld uitgegeven dan er binnenkomt. Mensen met financiële zorgen, missen vaak de kracht en het inzicht om zelf de draad weer op te pakken. Door het op tijd inschakelen van een budgetcoach, voorkomen zij problematische schulden of administratieve chaos. Geprobeerd wordt om mensen in een vroeg stadium te helpen, zodat ze niet in de schuldhulpverlening terecht hoeven komen. De bedoeling is om mensen weer zicht op hun financiën te geven en daar zelfstandig en op een verantwoorde wijze mee om te gaan.

Budgetcoaching richt zich dus vooral op het aanleren van budgetvaardigheden en het omgaan met het beschikbare inkomen en vermogen.  Als budgetcoach begeleidt u cliënten zonder het beheer van hen over te nemen.

Denkt u aan een omscholing naar budgetcoach? Of begeleidt u in uw werk cliënten bij hun financiën en wilt u zich professionaliseren? Of bent u op zoek naar verdieping in uw werk als budgetcoach? Tijdens de opleiding Budgetcoaching leert u om mensen te helpen die het overzicht kwijt zijn. Deze opleiding leidt u op tot het coachen van cliënten naar financiële zelfredzaamheid. Juiste budgetbegeleiding zorgt niet alleen voor een gezonde financiële huishouding maar voorkomt het risico van helpen problematische schulden en is daarmee een zeer effectief preventie-instrument in de schuldhulpverlening. Hiermee kunt u veel mensen goed en snel helpen.

Deze opleiding is een post hbo-beroepsopleiding, maar staat open voor iedereen met een mbo-opleiding of hoger, die met toewijding en overgave bereid is een schuldenvrij perspectief te bieden aan mensen in financiële problemen, zonder hierbij de rechten van schuldeisers uit het oog te verliezen.

Deze opleiding is geschikt voor mensen die reeds werkzaam zijn in de financiële zorgverlening en hun aanwezige kennis willen verdiepen en/of actualiseren. Tevens is deze opleiding zeer geschikt voor mensen werkzaam in het Sociaal Domein of maatschappelijk werk, die tijdens hun werkzaamheden regelmatig te maken krijgen met cliënten in financiële problemen. Deze opleiding is echter ook geschikt wanneer u zich wilt laten omscholen tot Budgetcoach.

Module 1: Kaders en achtergronden schuldhulpverlening:

 • Introductie en kennismaking
 • Opbouw cursus en examenstandaarden
 • Budgetcoaching/schuldhulpverlening en de maatschappij: Begripsvorming, statistieken, achtergronden en oorzaken van schuldenproblematiek; plaats Budgetcoaching binnen het sociaal domein
 • Stand van zaken/actualiteiten: inzicht waar belangrijke informatiebronnen te vinden zijn
 • Primaire processchema Schuldhulpverlening 2017; Msnp en Wsnp
 • Wet- en regelgeving Budgetcoaching (algemeen)
 • Huiswerkopdracht

Module 2: De wet gemeentelijke schuldhulpverlening

 • Evaluatie; inventarisatie knelpunten
 • Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, Awb en Verordening Wgs; basisbeginselen, implicaties en achtergronden
 • Preventie, vroeg signalering en nazorg
 • Praktijk Preventie Vroeg signalering; verkrijgen van  inzicht in het juiste interventiemoment
 • Avg en Wgs; hoe gegevens binnen de Wgs beschermd kunnen worden
 • Wgs: de NEN 8048 normen van de modules aanmelding crisisinterventie en intake
 • Praktijkopdracht
 • Uitleg examenopdracht m.b.v. de omgekeerde modelverordening

Module 3: Communicatie deel 1: Motivational Interviewing en Mobility Mentoring

 • Evaluatie; inventarisatie knelpunten
 • Zelfreflectie en SWOT
 • Gedrag en schulden; Inzichten in de relatie tussen gedrag en schulden aan de hand van ervaringsdeskundigen
 • De theorie: effectieve communicatietechnieken, MI & MM
 • Intrinsieke motivatie, storytelling
 • Ambivaleren
 • Specifiek complimenteren
 • Samenvatting en uitleg praktijkassessment

Module 4: VtlB en Afloscapaciteit

 • Evaluatie; inventarisatie knelpunten
 • Achtergronden, wettelijke verankering VtlB en de VtlB calculator
 • Formules in de SHV: De relatie tussen VtlB, Afloscapaciteit, Inkomen en Schuldenposities
 • Formules beslagvrije voet
 • Rekenopdrachten beslagvrije voet
 • Complexiteiten VtlB: Wel/geen inkomen; Vtlb in relatie tot de Huwelijksverbintenis
 • Wat zijn nominale correcties en hoe zijn deze opgebouwd
 • Rekenen met nominale correcties
 • Keuzebepaling schuldentraject o.b.v. de berekening van het VtlB
 • Budgetcoaching: wanneer wel/niet doorverwijzen.
 • Inzicht hoe in het AMW cliënten met andere problematiek effectief door te verwijzen

Module 5: Inkomen: Het sociale zekerheidsstelsel en financiële tegemoetkomingsscan

 • Evaluatie; inventarisatie knelpunten
 • Wettekstentraining
 • Looncomponenten
 • Basisuitkeringen
 • Aanvullende uitkeringen
 • Het toeslagensysteem
 • Gemeentelijk armoede/minimabeleid
 • Gemeentelijke verordening en sociale kaart

Module 6: Stabilisatie instrumenten

 • Evaluatie; inventarisatie knelpunten
 • Wettekstentraining
 • Uitgaven en consuminderen
 • De module duurzame Financiële Dienstverlening
 • Beschermingsbewind; Regelgeving, begripsvorming, Rechtbank, taak-en procesuitvoering
 • Budgetbeheer; budgetplan, vaste lasten, vermijdbare lasten, maand/jaarbegroting, hulpmiddelen, 3e geldrekening
 • Coachingstechnieken
 • Het opstellen van een maand- en jaarbegroting

Module 7: Communicatie Deel 2

 • Evaluatie; inventarisatie knelpunten
 • Kennistest over het geleerde
 • De module Budgetcoaching / Slecht nieuws gespreksvoering
 • Onderhandelen met schuldeisers en conflicthantering
 • Praktijktraining communicatie
 • Proefexamens

Module 8: Examen

 • Vragenuurtje n.a.v. lesstof
 • Examen Kenniscentrum WMO
 • Evaluatie cursus

Kiwa examen SHV III (optioneel)

Toetsing
De opleiding sluit af met een praktijkexamen en multiple choice examen. Hiermee haalt u het certificaat van bekwaamheid van het het Kenniscentrum WMO. Gedurende de opleiding krijgt u tevens een praktijkopdracht die eveneens meetelt voor dit certificaat.

Aansluitend aan de opleiding en het examen bestaat tevens de mogelijkheid deel te nemen aan het het Kiwa examen SHV III. Tijdens de opleiding krijgt u uitstekende begeleiding tot aan het examen, waardoor het slagingspercentage hoog ligt. Dit Kiwa examen gaat echter buiten deze opleiding om.

Accreditatie
De opleiding Schuldhulpverlening is geaccrediteerd door Kiwa.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze opleiding is 8 lesdagen. Elke week vindt er één lesdag plaats van 9.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten. Ter voorbereiding van de opleidingsdagen adviseren wij een voorbereidingstijd van 3 uur. Voor een goede voltooiing van het huiswerk adviseren wij u hier 5 uur per week aan te spenderen. Dit betekent dat u voor deze opleiding rekening moet houden met gemiddeld 60 uur aan thuisstudie-uren.

Online leeromgeving
Voor de opleiding Budgetcoaching krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving via onze website. In de leeromgeving vindt u de syllabus, de hand-outs van de lesdagen, huiswerkopdrachten, actualiteitenbundels en achtergrondartikelen. U krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, wordt de lesstof continu geactualiseerd. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u voor of tijdens de opleiding problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via info @kenniscentrumwmo.nl of 085 – 401 83 62.

Investering
Voor de volledige opleiding inclusief studiemateriaal, koffie/thee en lunch betaalt u € 2.195,- excl. BTW. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u de opleiding volledig heeft doorlopen en de toetsing met goed gevolg aflegt, ontvangt u een certificaat van Kenniscentrum WMO.

Inschrijven