De specialist in opleiden

binnen het Sociaal Domein

23 jan 2019 09:30
Meppel
15 apr 2019 09:30
Amersfoort
18 sep 2019 09:30
Meppel
Kosten €2990 excl. BTW
Inschrijven
drs. Emile F.M. den Os
Emile den Os is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden niet-westerse Volkeren. Na 8 jaar Kwaliteitsmanager Kaderpersoneel en Flight Safety bij de KLM is Emile in 2009 begonnen met opleidingscentrum en startte hij het bedrijf ‘En Verder financiële zorgverlening’. Emile is gespecialiseerd in post HBO-cursussen schuldhulpverlening, budget coaching en beschermingsbewind met praktijkstage- en baanmogelijkheden. Lees meer

Wilt u mensen met schulden begeleiden? Of heeft u in uw dagelijks werk vaak te maken met cliënten in financiële problemen? Tijdens de opleiding Schuldhulpverlening wordt u wegwijs gemaakt in alle facetten van de schuldhulpverlening. Als schuldhulpverlener treed u op als bemiddelaar tussen schuldenaar en schuldeiser, voor mensen die in financiële problemen verkeren. Het doel daarbij is het vinden van een oplossing voor de problematische schuldsituatie van de cliënt. Voor mensen die financiële problemen hebben kan het soms behoorlijk lastig zijn om uit deze problemen te komen. In zo’n geval kan u als schuldhulpverlener voor de nodige ondersteuning zorgen! Met de opleiding Schuldhulpverlening maakt u het verschil voor uw klant. Een schuldhulpverlener werkt bij gemeentelijke diensten, kredietbanken, instellingen en bedrijven.

Het kennisgebied van schuldhulpverlening is breed: kennis op het gebied van economie, financieel management, gedrags- en communicatiewetenschappen, psychologie, wet- en regelgeving en het sociale zekerheidsstelsel is vereist. Na het volgen van deze opleiding beschikt u over kennis van het primaire proces schuldhulpverlening 2017 en de taakmodules in dit processchema, wet- en regelgeving, achtergronden en actualiteiten, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Tevens leert u verschillende communicatie- en coaching technieken in de schuldhulpverlening en de opbouw van het Vrij te laten Bedrag (VtlB) en Afloscapaciteit (AC ) op basis van de ReCoFa6 rekenmethode. U leert over inkomenscomponenten, tegemoetkomingregelingen en het sociale zekerheidsstelsel maar ook het opstellen van effectieve uitvoeringstrajecten via een plan van aanpak komt terug. Tot slot leert u over preventie en vroegsignaleringsinstrumenten, stabilisatie instrumenten en de toepassing ervan, uitgavenpatronen vaststellen en uitgaven verlagende strategieën en invorderingsprocedures en verhaalrecht.

De opleiding Schuldhulpverlening is geschikt voor iedereen die met toewijding en overgave bereid is een schuldenvrij perspectief te bieden aan mensen in financiële problemen, zonder hierbij de rechten van schuldeisers uit het oog te verliezen. Naast het opdoen van alle kennis op het gebied van schuldhulpverlening krijgt u tijdens deze opleiding ook een hele uitgebreide communicatietraining.

 

Deze opleiding is geschikt voor HBO- en MBO-kandidaten, waarbij voor de laatste groep een sociaal juridische en/of financiële achtergrond een pré is, maar niet noodzakelijk.

Deze opleiding is bedoeld voor zowel beginnend Schuldhulpverlener als ambtenaren die hun rol en werkzaamheden willen uitbreiden op het terrein van Schuldhulpverlening.

Deze opleiding is echter ook geschikt wanneer u zich wilt laten omscholen tot Schuldhulpverlener.

Module 1:

 • Introductie en exameninformatie
 • Discussie en achtergronden schuldhulpverlening
 • Primaire proces schuldhulpverlening 2017, wettelijk kader en regelgeving
 • Activiteiten aanmelding, crisisinterventie en intake

Module 2:

 • Preventie en vroeg signalering
 • Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
 • Schuldhulpverlening 2.0
 • Schulden en (ex)-ondernemers
 • Inkomen bepaling
 • Financiële tegemoetkoming regelingen
 • Heffingskortingen
 • Sociaal zekerheidsstelsel en gemeentelijk armoedebeleid
 • Sociale kaart

Module 3: Communicatie

 • Motivational interviewing
 • Zelfredzaamheid: theorie en oefening
 • Schriftelijke toets over lesdag 1 en 2

Module 4:

 • Vrij te laten bedrag (vtlb) en afloscapaciteit
 • Beslagvrije voet
 • Vrij te laten bedrag (vtlb) rekenmethodiek
 • Huwelijksverbintenis recht

Module 5: Praktijktraining communicatie

 • Intake oefeningen
 • Onderhandelingstechnieken
 • Schriftelijke toets 2; Intervisie en rollenspellen met acteur

Module 6:

 • Stabilisatie instrumenten
 • Uitgavenpatronen
 • Begrotingen opstellen
 • Budget coaching
 • Invorderingsprocessen stabiliseren

Module 7:

 • Verhaalrecht
 • Beslagrecht
 • Invorderingstrajecten

Module 8:

 • Minnelijke (Msnp) en wettelijke uitvoering (Wsnp)
 • Nazorgtrajecten

Module 9:

 • Samenvatting en examen voorbereiding
 • Ondernemerschap
 • Time management en arbeidsmogelijkheden
 • Schriftelijke toets 3

Module 10:

 • Communicatie oefeningen en praktijk
 • Verhalen van mensen uit de schuldhulpverlening praktijk

Examen (optioneel)

Aansluitend aan de opleiding bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan het het Kiwa examen SHV I. Tijdens de opleiding krijgt u uitstekende begeleiding tot aan het examen, waardoor het slagingspercentage hoog ligt.

Accreditatie
De opleiding Schuldhulpverlening is geaccrediteerd door Kiwa.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze opleiding is 10 lesdagen. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten.  Ter voorbereiding van de cursusdagen adviseren wij een voorbereidingstijd van 4 uur. Voor een goede voltooiing van het huiswerk adviseren wij u hier 8 uur per week aan te spenderen.

Investering
Voor de volledige opleiding inclusief studiemateriaal, koffie/thee en lunch betaalt u € 2.990,- excl. BTW. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Toetsing
De toetsing bestaat uit het voeren van een gesprek met een gezin en het maken van een rapportage.

Certificering
Wanneer u de opleiding volledig heeft doorlopen en de toetsing met goed gevolg aflegt, ontvangt u een certificaat van Kenniscentrum WMO.

Inschrijven