Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven

Tijdens deze training wordt het juridische kader van de Jeugdwet en een aantal kernthema’s behandeld. Daarbij komt aan de orde hoe de Jeugdwet is opgebouwd en wat in elk hoofdstuk wordt geregeld.

Deze training is bedoeld voor beginnend Jeugd consulenten, ambtenaren die nu al werkzaam zijn als Jeugd consulent, casemanagers Jeugd en/of medewerkers van sociale (wijk)teams die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet.

Een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau is bij deze training vereist. 

Let op: Onze vakmodules zijn modules waarbij u instroomt in de reguliere opleidingen.

Het programma bestaat uit één lesdag waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen;

  • Juridisch kader
  • Kernthema’s: Woonplaatsbeginsel, Afbakening Jw – Zvw – Wlz, Toestemming verlenen jeugdhulp, Leeftijdsgrens 18 jaar, Asielzoekerskinderen
  • Jeugdbescherming
  • Privacy

Deze training is  door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd met 10.00 punten voor de vrije scholingsruimte voor de jeugdzorgwerker.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 2 dagen.

Online leeromgeving
Wanneer u zich aanmeldt voor deze training, krijgt u toegang tot de online leeromgeving. Op de leeromgeving vindt u lesmateriaal dat gebruikt wordt tijdens de training zoals lesstof, video’s, opdrachten en zelftesten. Het lesmateriaal is geheel afgestemd op de training.

Investering
Voor deze tweedaagse training, inclusief lunch en studiemateriaal, betaalt u € 850,- excl. BTW. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u deze training heeft doorlopen, ontvangt u een bewijs van deelname van Kenniscentrum WMO.

Inschrijven