Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

9 nov 2020 09:00
Meppel
Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven
Kenniscentrum WMO - De specialist in opleiding wmo consulent en opleiden binnen het Sociaal Domein
Sharon Jongsma
Sharon Jongsma heeft de afgelopen jaren vanuit verschillende functies als trainer/coach voor de hulpverlening, Wmo consulent, Multi probleem gezinscoach en pedagogisch medewerker binnen verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties kunnen werken. Zo heeft zij, naast de uitvoering, meegedacht over ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het implementeren van de visie van de kanteling. Daarnaast geeft Sharon communicatietrainingen en is ze docent bij het Kenniscentrum WMO. Lees meer

Uit bevolkingsonderzoek blijkt dat er in Nederland ongeveer 1.000.000 mensen slachtoffer zijn van incidenteel huiselijk geweld (1 tot en met 10 keer per jaar). Ruim 200.000 personen zijn slachtoffer van ernstig, structureel of evident huiselijk geweld. Elk jaar worden in Nederland ruim 118.000 kinderen mishandeld.

De Wmo 2015 is verantwoordelijk voor de aanpak en preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld. In de wet wordt huiselijk geweld en kindermishandeling gezien als belemmering voor participatie. De Wmo 2015 maakt gemeenten nadrukkelijk verantwoordelijk voor preventie en aanpak van huiselijk geweld, ook als hulp uiteindelijk geleverd wordt op regionaal of landelijk niveau. Onder huiselijk geweld wordt onder andere verstaan:

 • (ex-) Partnergeweld
 • Kindermishandeling
 • Ouderenmishandeling
 • Mishandeling van ouders

De Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling  verplicht instellingen en zelfstandigen in de zorg te werken met de meldcode. In de nieuwe Wmo 2015 wordt dit nog eens bevestigd: alle aanbieders zijn verplicht te werken met de meldcode. Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld alle sociale teams.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een belangrijk stappenplan bij het vermoeden van geweld. Gebleken is dat de aanwezigheid van een dergelijke meldcode in een organisatie zorgt voor het vaker melden, bij o.a. Veilig Thuis, van vermoedens van mishandeling.

Na het volgen van deze trainingsdag:

 • Bent u zich bewust van uw professionele beroepshouding en verantwoordelijkheid m.b.t. het signaleren van huiselijk geweld.
 • Bent u in staat om in het contact met de burger zo nodig huiselijk geweld te signaleren.
 • Bent u bekend met de meldcode en weet u hoe te handelen in geval van vermoedens van mishandeling/geweld.

Deze training is bedoeld voor professionals binnen het Sociaal Domein.

Let op: Onze vakmodules zijn modules waarbij u instroomt in de reguliere opleidingen.

Het programma bestaat uit een eendaagse training waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen;

 • Wanneer is er sprake van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
 • Hoe signaleer ik huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
 • Hoe handel ik bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
 • Wat is mijn rol als professional bij vermoeden huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
 • De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 1 dag.

Investering
Uw investering voor de ééndaagse training bedraagt € 450,- excl.  BTW.  Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u deze training heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname van Kenniscentrum WMO.

Inschrijven