Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

Kosten €800 excl. BTW
Inschrijven
Kenniscentrum WMO - De specialist in opleiding wmo consulent en opleiden binnen het Sociaal Domein
Jacobien Kleve
Jacobien Kleve haar roots liggen in het Sociaal Domein. Mensen verder helpen, is voor haar altijd een belangrijke drijfveer geweest. Mede dankzij haar rol als mediator heeft ­Jacobien geleerd dat mensen altijd zelf beschikken over een arsenaal aan mogelijkheden om hun problemen op te lossen. Het aanspreken van de eigen mogelijkheden werkt vele malen beter voor de cliënten dan het aanleveren van een pasklare en verantwoorde oplossing van buitenaf. Lees meer

Het Sociaal Domein is volop in ontwikkeling. De bedoeling van de wetgever is dat er optimaal wordt aangesloten bij de eigen kracht van de cliënt en zijn netwerk. Dat maakt dat gesprekken altijd persoonlijk zijn. Verschillende verwachtingen kunnen en het persoonlijke in het gesprek kunnen ervoor zorgen dat er onvrede ontstaat. Wanneer die onvrede gaat over gedrag van de medewerker, dan kan zich dat uiten in een klacht.

Het effect van een klacht kan zijn de werkrelatie verstoord raakt. Het is dan van groot belang om de relatie tussen instantie en cliënt weer werkbaar te krijgen. Dat is precies de taak van een klachtenfunctionaris.  Een klachtenfunctionaris luistert naar zowel cliënt als consulent en kijkt welke acties ondernomen genomen kunnen worden om de werkrelatie te kunnen herstellen. Zodat de hulpverlening door kan gaan of juist kan worden afgesloten.  Waar mogelijk maakt de klachtenfunctionaris de verbeterpunten voor de organisatie bespreekbaar. Zo wordt de kans benut.

ROL VAN DE KLACHTENFUNCTIONARIS SOCIAAL DOMEIN
Als klachtenfunctionaris staat u cliënten te woord die een klacht ingediend hebben tegen een medewerker. U hoort het verhaal van beide kanten aan en u vormt zich een beeld van de inhoud van de klacht en van de situatie van de klager. Daarnaast hoort u de medewerker en vormt u vanuit diens perspectief een beeld. Bij de beoordeling van de klacht staat niet alleen de vraag voorop of er sprake is van klachtwaardige gedragingen. Het gaat er ook om hoe betrokkenen verder kunnen met elkaar, in het kader van het wettelijk bepaalde doel. Uit het onderzoek dat u doet, blijkt wat er gebeuren moet en zet u de betrokkenen op het spoor van de oplossing. Tot slot maakt u een verslag waarin u uw bevindingen en uitkomsten weergeeft.

LEERDOELEN
Na het volgen van deze tweedaagse training:
– Kent u in grote lijn de bedoeling van de wetgever in het Sociaal Domein en heeft u kennis over de werkvelden die er deel van uitmaken;
– Kent u de wettelijke en andere kaders die van belang zijn bij klachtafhandeling;
– Kunt u zich inleven in zowel de positie van klager als medewerker en weet u wat nodig is voor een effectief klachtgesprek;
– Kunt u gesprekken voeren in het kader van klachtbehandeling gericht op het herstel van de werkrelatie;
– Kunt u een programma van eisen opstellen waarmee de werkrelatie hersteld wordt en hierover communiceren met betrokkenen;
– Kunt u een proces met betrekking tot klachtafhandeling inrichten;
– Kunt u zich binnen uw organisatie positioneren en hierover communiceren met betrokken partijen;
– Kunt u, ter afsluiting van de klachtbehandeling, een verslag schrijven met daarin een programma van eisen en aanbevelingen.

Wilt u een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening in het Sociaal domein? Kunt u goed opereren in een conflict met hoogopgelopen emoties en de verbinding met elk van de betrokkenen daarbij behouden? Bent u communicatief vaardig, kunt u goed luisteren en in oplossingen denken? Dan is de tweedaagse training Klachtenfunctionaris Sociaal Domein interessant voor u.

Deze training is zeer geschikt voor u wanneer u al werkzaam bent in het Sociaal Domein, wanneer u zich (meer) wilt gaan richten op het oplossen van klachten of wanneer u de functie Klachtenfunctionaris binnen het Sociaal Domein ambieert.

INSTAPVOORWAARDEN
Voorwaarde voor deelname aan deze training is dat u beschikt over hbo werk- en denkniveau en dat u ervaring heeft in het omgaan met de doelgroep van het sociaal domein. U heeft belangstelling voor mensen en u beschikt over goede communicatieve vaardigheden. De training Klachtenfunctionaris Sociaal Domein is een training op hbo niveau.

De training Klachtenfunctionaris voor het Sociaal Domein bestaat uit twee trainingsdagen. Tijdens de eerste dag komt het Sociaal Domein en het wettelijk kader en richtlijnen aan bod. Tijdens de tweede dag komen communicatie – en gespreksvaardigheden maar ook het proces van klachtafhandeling aan de orde.

Dag 1: Sociaal Domein, het wettelijk kader en de klachtbehandelingsprocedure
Voor het functioneren als klachtenfunctionaris binnen het Sociaal Domein is het essentieel dat u weet hoe dit domein is opgebouwd en wat hier de geschiedenis van is. Ook komt het wettelijk kader en de klachtbehandelingsprocedure aan de orde. Wat zegt de Algemene Wet bestuursrecht over klachtbehandeling en wat zegt de Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg? Welke wet is leidend en hoe richt u de klachtenprocedure op de juridische juiste manier in? Ook betrekken we beleidsadviezen en de vraag van de organisatie bij de vraag hoe het proces van klachtafhandeling in te richten.

Dag 2: Gespreksvaardigheden, taken en positie
Veel van het succes in uw werk als klachtenfunctionaris hangt af van de kwaliteit van uw gespreksvaardigheden. Daarbij gaat het er allereerst om of de cliënt maar ook de medewerker in kwestie zich door u gehoord en erkend voelt. Pas als dit zo is, kunt u beiden aan de behandeling van de inhoud van de klacht werken. Tijdens deze dag wordt er gefocust op de vaardigheden die nodig zijn bij het behandelen van een klacht. Daarbij krijgt u een palet aan vaardigheden aangereikt. Een klacht is succesvol afgehandeld wanneer de werkrelatie met de cliënt kan worden voortgezet en dat vraagt om gerichte actie. Er wordt stil gestaan bij uw rol en wat de taken zijn als klachtenfunctionaris binnen de procedure, de organisatie en het totale speelveld rondom de cliënt. Tot slot komt het verslag aan de orde waarmee u het dossier van klachtbehandeling afsluit.

Leerdoelen
Na deze training;
– Kunt u zelfstandig op passende wijze klachten afhandelen, zowel in gesprek als proces;
– Kunt u zich positioneren binnen de organisatie waarin u werkt;
– Levert u als klachtfunctionaris een bijdrage aan de kwaliteit in de organisatie.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 2 lesdagen. De lesdagen vinden plaats van 9.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen om de training met een goed gevolg af te sluiten. Per lesdag is het verstandig om rekening te houden met een voorbereidingstijd van 2 tot 4 uur.

Investering
Voor de volledige training betaalt u € 750,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen, welke bestaan uit een persoonlijke online leeromgeving. Het volgen van één lesdag kost € 450,-. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Unieke online leeromgeving
Voor de training Klachtenfunctionaris krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving via deze website. In de leeromgeving vindt u lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de hand-outs van de lesdagen. U krijgt tot één jaar na het afronden van de trainingtoegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, wordt de lesstof continu geactualiseerd. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u voor of tijdens de training problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of 085 – 401 83 62.

Certificering
Wanneer u deze training heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname van Kenniscentrum WMO.

Inschrijven