De specialist in opleiden

binnen het Sociaal Domein

7 mrt 2019 09:00
Meppel
11 jun 2019 09:00
7 nov 2019 09:00
Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven
drs. Sjaan Abel
Sjaan Abel is sociaal gerontoloog en runt The Social Entrepeneur (TSENT). Binnen haar bedrijf werkt ze, gedreven door haar vele interesses, aan allerlei interessante opdrachten. Daarnaast is Sjaan één van de docenten bij Kenniscentrum WMO. Lesgeven is een van haar passies. Na vele jaren in verschillende settingen binnen de Gezondheidszorg en Welzijn te hebben gewerkt, wil zij graag haar kennis overdragen. Lees meer
Jacobien Kleve
Jacobien Kleve haar roots liggen in het Sociaal Domein. Mensen verder helpen, is voor haar altijd een belangrijke drijfveer geweest. Mede dankzij haar rol als mediator heeft ­Jacobien geleerd dat mensen altijd zelf beschikken over een arsenaal aan mogelijkheden om hun problemen op te lossen. Het aanspreken van de eigen mogelijkheden werkt vele malen beter voor de cliënten dan het aanleveren van een pasklare en verantwoorde oplossing van buitenaf. Lees meer

U herkent het wel: er komt een melding bij de Wmo binnen van een cliënt die door een psychiatrische aandoening thuis vastloopt. U gaat in gesprek bij de cliënt thuis en u bent van mening dat er begeleiding moet worden ingezet vanuit de Wmo. Maar wat is nu een passende indicatie voor deze cliënt? En hoe bepaalt u dat? Wilt u de maatwerkvoorziening ‘begeleiding’ beter leren indiceren? Dan is deze praktische training een aanrader.

Resultaat

Na het volgen van deze verdiepingstraining heeft u de volgende resultaten behaald:

 • U weet wat u moet onderzoeken om tot een goede onderbouwing te komen;
 • U kunt begeleidingsdoelen formuleren;
 • U kunt deze doelen vertalen naar uren begeleiding per week;
 • U kunt een indicatie begeleiding in uren of in resultaten stellen.
 • U kunt goed samenwerken/onderhandelen met de zorgaanbieders en/of signaleren met betrekking tot de uitgangspositie aanbieder vanuit de aanbesteding

Deze training is bedoeld voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met de Wmo werkt en die indicaties stelt voor de maatwerkvoorziening ‘begeleiding’, zoals Wmo-consulenten en wijkteam medewerkers. Een goede indicatiestelling na zorgvuldig onderzoek leidt tot passende Wmo begeleiding.

Het programma bestaat uit een eendaagse training waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen;

 • Kennismaking met de doelgroep (Resume van de workshop Psych Ziektebeelden met Acteur)
 • Wat houdt begeleiding in?
 • Wat is zorgvuldig onderzoek?
 • Korte uitleg ICF
 • We resumeren even kort de WS Psych Ziektebeelden en de daaruit geleerde kijk op Ziektebeelden en hun specifieke aandachtspunten.
 • Hoe maak je een “foto” van de cliënt?
 • Voorliggend
 • Andere wetgeving in relatie tot begeleiding (Participatiewet, Wlz, Jeugdwet, Zvw).
 • Gebruikelijke hulp onderzoeken als onderdeel van het keukentafel gesprek;
 • Indicatiestelling begeleiding;
 • Op zoek naar activiteiten en beperkingen (ICF)
 • Op zoek naar activiteiten binnen het terrein van Begeleiding (regievoering en planning)
 • Stellen van doelen in samenwerking met de cliënt/cliëntsysteem
 • Tellen en meten: Van activiteit naar daadwerkelijke inzet (te ondersteunen taken /activiteiten, evt aanleren) van de functie Begeleiding.

De training is praktisch van opzet. Er wordt uitgegaan van uw eigen werkproces. Wanneer u deelneemt aan deze training dient u zelf casuïstiek aan te leveren en mee te nemen naar de lesdag. Deze casussen worden besproken tijdens de training en daarnaast gaat u aan de slag met indicatiestelling.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 1 dag.

Investering
Uw investering voor de ééndaagse training bedraagt € 450,- excl.  BTW.  Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u deze training heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname van Kenniscentrum WMO.

Inschrijven