Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

Juridisch advies

Heeft u ook te maken met steeds complexere bezwaar en beroep zaken? Als gevolg van de nieuwe en complexe wet- en regelgeving binnen het Sociaal Domein (Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet en Schuldhulpverlening) neemt sinds 2015 het aantal complexe beroepszaken toe. Dit vraagt om borging van juridisch advies. Is dit binnen uw gemeente goed geregeld? Kenniscentrum WMO helpt u verder!

Verbetering van vindbaarheid en bereikbaarheid van het Sociaal Domein

Door de hervorming van de wet- en regelgeving heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen over een pakket met zorgtaken die voorheen de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid waren. Nu veel van de zorgtaken bij de gemeenten liggen, hebben de gemeenten te maken met nog meer verschillende doelgroepen. Sommige doelgroepen waren vanuit de bijstand misschien al bekend, maar andere doelgroepen zijn nieuw. Voor al deze doelgroepen is de zorg een complex terrein geworden.