De specialist in opleiden

binnen het Sociaal Domein

Juridisch advies

Kenniscentrum WMO: uw partner bij juridisch advies
Heeft u ook te maken met steeds complexere bezwaar en beroep zaken? Als gevolg van de nieuwe en complexe wet- en regelgeving binnen het Sociaal Domein (Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet en Schuldhulpverlening) neemt sinds 2015 het aantal complexe beroepszaken toe. Dit vraagt om borging van juridisch advies. Is dit binnen uw gemeente goed geregeld? Kenniscentrum WMO helpt u verder!

Door de nieuwe wet- en regelgeving binnen het sociaal domein moet u met minder middelen dezelfde of zelfs hogere doelen bereiken. Dit leidt tot nieuw beleid, maar ook tot een kritischere blik bij de (nieuwe) doelgroepen die zich niet altijd kunnen vinden in de nieuwe regels en daarbij meer dan ooit de juridische weg bewandelen.

Complexe wet- en regelgeving, nieuwe doelgroepen, lastige besluiten, ingewikkelde dossiers en daarbij een steeds kritischere en mondige burger. Dit zijn uitdagingen waar u als medewerkers van de gemeente tegenaan loopt in deze tijd. Het kan daarom fijn zijn om te sparren met juridisch specialisten die volledig op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving op het gebied van Wmo, Jeugdzorg of Schuldhulpverlening. Kenniscentrum WMO helpt u ook met juridische vraagstukken.

Juridisch advies op maat
Kenniscentrum WMO biedt u juridisch advies op meerdere manieren. Zo bieden wij ondersteuning bij een specifieke casus, komen langs voor een quickscan of toetsen uw dossiers.

Ondersteuning op casusniveau
Bij ondersteuning op casusniveau kijk onze specialist mee in een specifieke casus waarin bezwaar of beroep dreigt of al is ingediend. De focus zal liggen op de juridische aspecten van de casus en of de beslissing wettelijk gezien correct genomen is. De eerste vragen kunnen telefonisch gesteld worden, waarna wij (afhankelijk van de grootte van de casus) tevens op locatie de zaak kunnen bespreken en doorlichten.

Quickscan
Bij de quickscan wordt gekeken naar het (juridisch) proces dat een casus en de medewerker die ermee werkt doorloopt. Vervolgens wordt gekeken naar het klachtenproces en de weg die bewandelt wordt gedurende een bezwaar en beroepszaak. De voorkeur gaat uit naar het doorlopen van het proces in samenwerking met een consulent / sociaal werker enerzijds en een interne juridisch medewerker anderzijds, maar uiteraard is dit traject op maat af te stemmen met uw gemeente.

Dossiertoetsing
Bij dossiertoetsing zullen wij aan de hand van een steekproef onder een significant aantal dossiers de kwaliteit en juridische grondslag voor deze dossiers toetsen. Onze specialist zal daarna de uitkomsten van het onderzoek doorspreken met uw interne inhoudsexperts en waar nodig verbeterpunten aandragen. Daarbij kan, indien gewenst en waar nodig, ingegaan worden op individueel casusniveau.

Contact
Wilt u meer weten over de mogelijkheden met betrekking tot juridisch advies? Neem dan contact met ons op via 085 – 401 83 62 of mail naar [email protected]. Tevens kunt u onderstaand contactformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.