De specialist in opleiden

binnen het Sociaal Domein

Verbetering van vindbaarheid en bereikbaarheid van het Sociaal Domein

Door de hervorming van de wet- en regelgeving heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen over een pakket met zorgtaken die voorheen de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid waren. Nu veel van de zorgtaken bij de gemeenten liggen, hebben de gemeenten te maken met nog meer verschillende doelgroepen. Sommige doelgroepen waren vanuit de bijstand misschien al bekend, maar andere doelgroepen zijn nieuw. Voor al deze doelgroepen is de zorg een complex terrein geworden.

Omdat het terrein zo complex is, is het belangrijk dat de inwoners van een gemeente goed geïnformeerd worden over de (nieuwe) wetten en regels en wat deze veranderingen betekenen voor de inwoners van de gemeente.  Wij helpen u om de communicatie naar deze (nieuwe) doelgroepen in uw bestaande communicatie te integreren. Wij helpen daarnaast ook met het maken van communicatieplannen en het uitvoeren daarvan, want een goed geïnformeerde burger is een tevreden burger!

Onze adviseurs hebben ervaring bij de overheid, in de gezondheidszorg en met de verschillende vormen van communicatie zoals burgerparticipatie, advies, strategie en woordvoering.

Geïnteresseerd in ons advies?
Neem dan contact met ons op via 085-401 83 62 of mail naar [email protected].