De specialist in opleiden

binnen het Sociaal Domein

QuickScan privacy Sociaal Domein

Privacy Sociaal Domein
Gemeenten hebben er sinds 1 januari 2015 nieuwe taken bij gekregen op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en zorg voor chronisch zieken en gehandicapten. Hierdoor zijn gemeenten meer gegevens van meer mensen gaan verwerken. Dit brengt privacy risico’s met zich mee.

Burgers die bij de gemeente aankloppen voor zorg, moeten erop kunnen vertrouwen dat de privacy van hun gegevens bewaard blijft. Zeker in het geval deze informatie gedeeld wordt met andere organisaties binnen de keten, zoals professionele zorgverleners.

QuickScan
In de QuickScan wordt aan de hand van interviews met wethouder, afdelingshoofd, teamleider en een aantal medewerkers en beschikbare documentatie een globaal overzicht gemaakt van de stand van zaken van de privacy op een vier gebieden:

  1. Beleid
  2. Werkprocessen en governance
  3. Informatiebeveiliging
  4. Bewustwording en communicatie

Voor wie?
Voor ieder die vanuit zijn functie betrokken is bij het privacy beleid Sociaal Domein.

Resultaat
Het resultaat van de scan is een gedegen rapport waarin de sterke aspecten en verbeterpunten op het gebied van privacy binnen uw gemeente zijn geformuleerd. Het rapport is zo opgesteld dat dit kan dienen als basis voor besluitvorming voor eventuele vervolgstappen.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op via nummer 085-4018362 of stel uw vraag via [email protected] Wij informeren u graag over de mogelijkheden.