De specialist in opleiden

binnen het Sociaal Domein

Strategisch advies

Heeft u de regie?
In 2015 zijn er belangrijke wijzigingen geweest op gebied van het Sociaal Domein. Deze wijzigingen worden de drie decentralisaties genoemd. Door de wijzigingen liggen de verantwoordelijkheden voor het Sociaal Domein nu bij de gemeenten. Dat betekent dat processen op een andere manier ingericht moeten worden. Een juiste inrichting van die processen is van cruciaal belang om goede kwaliteit, tevreden medewerkers en een hogere efficiëntie te behalen. Door regie te hebben op samenwerking, kunt u met minder middelen een beter resultaat halen. Dat zorgt dat u grip en zicht heeft op de maatschappelijke effecten. Burgergericht werken en het verbeteren van zelfredzaamheid worden steeds belangrijker.

Om dit proces op orde te krijgen heeft u te maken met financiële doelen, organisatiedoelen en maatschappelijke doelen. Hoe zorgt u dat deze doelen gehaald worden? En dat er een juiste balans is en u grip heeft op het proces? Hoe zorgt u voor budgetsturing? Door het toepassen van ons strategisch advies heeft u de regie. Daardoor heeft u duidelijk zicht op de resultaten zodat u tijdig kunt bijsturen.

Hoe kunnen wij u helpen?
Onze adviseurs beschikken over jarenlange ervaring bij gemeenten op het gebied van zorg, financiën en juridische dienstverlening. Met deze ervaring zijn onze adviseurs uitstekend in staat om samen met u de processen voor een juiste en efficiënte uitvoering van de Wmo te optimaliseren en te implementeren. Neem contact met ons op voor meer informatie.