Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

Scholingsaftrek 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2019 kunnen studiekosten en scholingsuitgaven nog fiscaal aftrekbaar zijn, in 2020 niet meer. Stel uw studie dus niet uit, maar haal hem naar voren. Wat zijn de voorwaarden om via deze belastingaftrek geld van de Belastingdienst te krijgen voor uw studie en scholing? De aftrek studiekosten en scholingsuitgaven staat onder druk, maar in 2019 kunt u wellicht nog van deze aftrek gebruik maken. 

U kunt de kosten voor een opleiding die aansluit bij je beroep of toekomstige beroep aftrekken van de belasting. Het belastingvoordeel kan flink oplopen. Voor de opleiding Wmo Consulent 2.0 kunt u voor het fiscale jaar 2018 bijvoorbeeld € 1467,90 terugvragen van de belasting bij een belastingschaal van 42%. Kijk voor meer informatie en de actuele voorwaarden op www.belastingdienst.nl.  Wilt u nog starten in 2019? Er zijn diverse startdata in 2019 voor de opleiding Wmo Consulent 2.0.

Aftrek studiekosten 2019 verdwijnt nog niet, is doorgeschoven naar 2020

Het kabinetsvoornemen van Rutte 2 om dat per 1 januari 2018 de aftrekpost studiekosten en scholingsuitgaven af te schaffen is eerst doorgeschoven naar 2019 en met de Miljoenennota 2019 (Prinsjesdag 2018) naar het jaar 2020. Met het nieuwe stelsel van studiefinanciering werd al sterk bezuinigd op deze aftrekpost en eigenlijk wil het kabinet er helemaal vanaf. Deze bezuiniging wordt onderbouwd met een studie van het Centraal Planbureau (CPB-notitie 1 juli 2016, Evaluatie aftrekpost scholingsuitgaven) die de regeling te weinig effectief en doelmatig vindt. Bovendien zou het fiscale voordeel vooral terecht komen bij de hogere inkomens en mensen die ook zonder fiscale steun hun opleiding wel zouden volgen. In de plaats van de fiscale aftrek komen er scholingsvouchers, een individuele leerrekening en wordt op de regeling 100 miljoen bezuinigd. De student zonder studiefinanciering is hiervan duidelijk de klos.

Aftrekbare studiekosten en scholingsuitgaven

De verplichte kosten voor uw studie en scholing kunnen alleen aftrekbaar zijn als u de uitgaven doet voor uw loopbaan of beroep. Dit kunnen de uitgaven voor uzelf zijn of voor uw fiscale partner. De eis dat het een opleiding moet zijn voor uw (toekomstige) baan is een harde eis, het mag niet gaan om een hobby of een opleiding waarin u zomaar interesse hebt. En zo zijn er meer voorwaarden:

  • De kosten moeten op u of uw partner drukken. Dat wil zeggen dat als een ander de kosten betaalt, er voor dat deel geen aftrek is.
  • Het leertraject dat u volgt is onder begeleiding en toezicht van een leraar.
  • Omdat de drempel 250 euro bedraagt, moeten uw scholingsuitgaven meer dan 250 euro in een jaar bedragen. Het maximale bedrag dat in 2018 in aanmerking komt is € 15.000.
  • Onder de verplichte studiekosten die aftrekbaar zijn kunnen vallen het te betalen cursusgeld, examengeld, lesgeld, collegegeld, instellingscollegegeld. Ook aftrekbaar zijn de verplichte boeken en readers, verplichte leermiddelen en dingen die u tijdens de opleiding en studie moeten beschermen. Dat kunnen zijn een veiligheidsbril, kappersspullen (een schaar, schort, handschoenen), beschermende kleding, een, verfspullen, timmerspullen, een helm, veiligheidsschoenen met een stalen neus en dergelijke. Grotere investeringen zoals de aanschaf van een muziekinstrument is in een paar jaar tijd aftrekbaar, daarbij rekening houdend met de restwaarde na drie jaar.
  • Kosten EVC-procedures.
  • Aftrekbaar zijn de kosten van uw promotie, publicatie proefschrift, organisatie van het proces van de promotie.
  • Kosten EVC-procedures.

Drempel bij de berekening van de aftrekpost

U telt al uw verplichte studiekosten op, haalt daar de vergoedingen vanaf en tot slot ook de drempel van 250 euro. De rest, voor zover u geen recht hebt op studiefinanciering is, is uw aftrekpost. Hoeveel u van uw aftrek terugkrijgt van de fiscus hangt af van uw inkomen. Uw aftrekpost kan bij gebrek aan voldoende inkomen ook nog een jaar doorschuiven.

Scholingsuitgaven 2020

Ter vervanging van de aftrek scholingsuitgaven komt er in 2020 een regeling voor scholingsvouchers. Zoals het er nu uitziet, zijn deze vouchers vooral bestemd voor doelgroepen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt en uit zichzelf minder snel geneigd zijn om scholing te volgen.