De specialist in opleiden

binnen het Sociaal Domein

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Kenniscentrum WMO. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Kenniscentrum WMO en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. De Algemene voorwaarden geeft u als afnemer inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt.

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Algemene voorwaarden Kenniscentrum WMO – Consumenten NRTO

 

Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding