"Het is een goede opleiding, er is een prettige sfeer, voldoende nieuwe lesstof, heldere uitleg, goede praktijk/theorie balans, voldoende praktijkvoorbeelden en alles wordt op een prettige manier uitgelegd."

De opleiding consulent Jeugd start op de volgende data;

 • 9 oktober 2017 te Meppel
 • 29 november 2017 te Amersfoort

Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De inhoud van de opleiding consulent Jeugd is gericht op de professionals welke uitvoering geven aan deze wet en ontwikkelt de competenties welke nodig zijn voor een goede uitvoering van hun taken.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor beginnend Jeugd consulenten, ambtenaren die nu al werkzaam zijn als Jeugd consulent, casemanagers Jeugd en/of medewerkers van sociale (wijk)teams die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet.

Ter bevordering van een goede interactie en het behalen van de gestelde leerdoelen is het aantal cursisten voor deze opleiding gemaximeerd tot 12 deelnemers per groep.

Een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau is bij deze opleiding vereist. 

Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie

Studiebelasting

De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt 10 dagen inclusief examen. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten.

Onze docenten

De opleidingen en cursussen worden gegeven door professionals uit het werkveld. Dit kunt u merken aan de passie waarmee ze inspirerende verhalen uit de praktijk delen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om uw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken.

Wij geloven dat het de kwaliteit van onderwijs ten goede komt wanneer onze docent de kennis weet te verbinden met de praktijksituatie. Hiermee bent u verzekerd van cases die ook werkelijk op dit moment spelen in de praktijk.

Certificering

Wanneer u de opleiding volledig heeft doorlopen en het examen met goed gevolg heeft afgelegd ontvangt u een certificaat van Kenniscentrum WMO.

Accreditatie

De opleiding Consulent Jeugd is door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd met 63,00 punten voor de vrije scholingsruimte voor de jeugdzorgwerker.

Programma

Module Organisatie en wettelijk kader Jeugdwet

 • Juridisch kader
 • Kernthema’s
 • Jeugdbescherming
 • Privacy

Module Doelgroep jeugd en onderzoek

 • Doelgroep Jeugd
 • Toegang
 • Hulpaanbod en voorzieningen
 • Zelfredzaamheidmatrix
 • Het ondersteuningsplan
 • Procedure indiceren
 • Rapportage

Module Casuïstiek jeugd en communicatie

 • Gespreksvoering
 • Casuïstiek
 • Methodisch werken
 • Vraagverheldering, onderhandelen en conflicten
 • Intervisie

Module Signaleren en richtlijnen kindermishandeling, huiselijk geweld en de meldcode 

 • Signaleren kindermishandeling en huiselijk geweld
 • De meldcode
 • Gespreksvoering bij vermoeden huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
 • Verzoek tot onderzoek

Module Kwaliteit en rechtsbescherming en beroep/privacy jeugdwet

 • Jeugdbescherming
 • Privacy
 • Kwaliteit
 • Rechtsbescherming
 • Keukentafelgesprek

Investering

Voor de volledige opleiding inclusief studiemateriaal betaalt u € 2.465,- excl. BTW. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar.Schermafbeelding 2017-03-15 om 09.54.56

Algemene-Voorwaarden