"Het is een goede opleiding, er is een prettige sfeer, voldoende nieuwe lesstof, heldere uitleg, goede praktijk/theorie balans, voldoende praktijkvoorbeelden en alles wordt op een prettige manier uitgelegd."

De opleiding consulent Jeugd start op de volgende data;

 • donderdag 11 oktober te Amersfoort

Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De inhoud van de opleiding consulent Jeugd is gericht op de professionals welke uitvoering geven aan deze wet en ontwikkelt de competenties welke nodig zijn voor een goede uitvoering van hun taken.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor beginnend Jeugd consulenten, ambtenaren die nu al werkzaam zijn als Jeugd consulent, casemanagers Jeugd en/of medewerkers van sociale (wijk)teams die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet.

Ter bevordering van een goede interactie en het behalen van de gestelde leerdoelen is het aantal cursisten voor deze opleiding gemaximeerd tot 12 deelnemers per groep.

Een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau is bij deze opleiding vereist. 

Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie

Doel van de opleiding

Na deze opleiding beschikt u over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om als Jeugd Consulent aan de slag te gaan.

Onze docenten

De opleidingen en cursussen worden gegeven door professionals uit het werkveld. Dit kunt u merken aan de passie waarmee ze inspirerende verhalen uit de praktijk delen. Juist doordat alle docenten uit de praktijk komen, hebben zij de kracht om uw werksituatie te herkennen en oplossingsgericht mee te denken.

Wij geloven dat het de kwaliteit van onderwijs ten goede komt wanneer onze docent de kennis weet te verbinden met de praktijksituatie. Hiermee bent u verzekerd van cases die ook werkelijk op dit moment spelen in de praktijk.

Studiebelasting

De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt 10 dagen inclusief toetsing. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten.

Investering

Voor de volledige opleiding inclusief studiemateriaal betaalt u € 2.950,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens ontvangt u het boek Jeugdhulp anno 2016 tijdens de eerste les. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Unieke online leeromgeving

Voor de opleiding Consulent Jeugd krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving via deze website. In de leeromgeving vindt u lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de hand-outs van de lesdagen. U krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, wordt de lesstof continu geactualiseerd. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u voor of tijdens de opleiding problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via info @kenniscentrumwmo.nl of 085 – 401 83 62.

Accreditatie

De opleiding Consulent Jeugd is door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd met 63,00 punten voor de vrije scholingsruimte voor de jeugdzorgwerker.
Stichting-kwaliteitsregister-jeugdzorg-accreditatie

Programma

Module Organisatie en wettelijk kader Jeugdwet

 • Juridisch kader
 • Kernthema’s
 • Jeugdbescherming
 • Privacy

Module Doelgroep jeugd en onderzoek

 • Doelgroep Jeugd
 • Toegang
 • Hulpaanbod en voorzieningen
 • Zelfredzaamheidmatrix
 • Het ondersteuningsplan
 • Procedure indiceren
 • Rapportage

Module Casuïstiek jeugd en communicatie

 • Gespreksvoering
 • Casuïstiek
 • Methodisch werken
 • Vraagverheldering, onderhandelen en conflicten
 • Intervisie

Module Signaleren en richtlijnen kindermishandeling, huiselijk geweld en de meldcode 

 • Signaleren kindermishandeling en huiselijk geweld
 • De meldcode
 • Gespreksvoering bij vermoeden huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
 • Verzoek tot onderzoek

Module Kwaliteit en rechtsbescherming en beroep/privacy jeugdwet

 • Jeugdbescherming
 • Privacy
 • Kwaliteit
 • Rechtsbescherming
 • Keukentafelgesprek

Toetsing

De toetsing bestaat uit het voeren van een gesprek met een gezin en het maken van een rapportage.

Certificering

Wanneer u de opleiding volledig heeft doorlopen en de toetsing met goed gevolg aflegt, ontvangt u een certificaat van Kenniscentrum WMO.

Schermafbeelding 2017-03-15 om 09.54.56

Algemene-Voorwaarden

Informatiebrochure[1]