Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

De opleiding Consulent Jeugd is SKJ geaccrediteerd!

De 10- daagse opleiding Consulent Jeugd is door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd. De opleiding is geaccrediteerd met 63,00 punten voor de vrije scholingsruimte. Sinds januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De inhoud van de opleiding consulent Jeugd sluit aan bij de professionals welke uitvoering geven aan deze wet en ontwikkelt de competenties die nodig zijn bij een goede uitvoering van hun taken.

Na het volgen van de opleiding is de cursist in staat om:

  • Zelfstandig binnen de leefgebieden informatie, vraagverheldering en advies aan jeugdigen en opvoeders te verstrekken
  • Adequaat te reageren op signalen en zorgen inzake jeugd
  • Als casemanager jeugd op te treden (zo nodig doorverwijzen of indiceren)
  • De Kantelingsgedachte in zijn volledigheid uit te voeren
  • Vermoedens van kindermishandeling en bedreiging van een gezonde ontwikkeling van een kind te signaleren en hier adequaat op te reageren

Heeft u interesse? Bel dan naar 085-4018362 voor meer informatie of mail naar [email protected]