Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

drs. Tjebbe Hepkema

Primair is Tjebbe Hepkema de mediator die samen met conflictpartijen een goede oplossing wil vinden waar beiden tevreden mee zijn. Dit doet hij al ruim 10 jaar vanuit zijn eigen praktijk. Hij is gefascineerd door het psychologisch effect van het conflict. Wat doet het met mensen en hoe wordt er gereageerd en omgegaan met conflicten? Op welke manier kun je een rol spelen bij conflicten? Hoe kun je het conflict managen, nog voordat je een onafhankelijke, externe mediator moet inzetten? Vanuit zijn achtergrond als praktiserend dierenarts gebruikt Tjebbe zijn ervaring bij het oplossen van conflicten binnen medische maatschappen. Ook wordt hij gevraagd als mediator op te treden in arbeidsconflicten binnen zorginstellingen. De communicatie van mensen speelt altijd een rol bij conflicten. Communicatie is een kernkwaliteit van de Wmo consulent. Tijdens de opleiding van het Kenniscentrum WMO krijgt communicatie dus veel aandacht. Tjebbe verzorgt binnen de opleiding tot Wmo consulent de theorie en praktijk over het keuken­tafelgesprek.