Dit boek ‘Jeugdhulp anno 2016’ is geschreven voor bestuurders en medewerkers van gemeenten, die sinds een jaar uitvoering geven aan de Jeugdwet. Ons perspectief is dat van die gemeenten, zonder het belang van kinderen, ouders en professionals uit het oog te verliezen.

Het samenwerkingsverband ‘expertisecentrum jeugd’ constateerde dat er in toenemende mate behoefte is aan heldere en eenduidige informatie over jeugdzorg anno 2016. Vanuit deze constatering is het boek tot stand gekomen.

Jeugdhulp anno 2016 gaat over het hele spectrum van de Jeugdwet: preventie jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en de overige functies. Het is een feitelijk boek over de nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten als gevolg van de Jeugdwet. Geen vergezichten, opinies en kritiek, maar een handboek, klip en klaar over de wet- en regelgeving. We hebben de feiten ingekleurd met voorbeelden uit de praktijk en de ervaringen van de gemeentelijke bestuurders.

De wethouders die aan het woord komen, vertellen openhartig over het afgelopen jaar, het jaar van de transitie. Er komt een beeld uit tevoorschijn van avontuur met een groot gevoel van verantwoordelijkheid. Zonder altijd te weten wat er ging gebeuren, zijn ze het aangegaan samen met de beleidsadviseurs en de instellingen. Nu ze een jaar verder zijn, hebben ze meer zicht en grip op het jeugdstelsel. Ze hebben ideeën en ambities, maar ook zorgen. Dankzij deze boeiende gesprekken bevat het boek een mix van feiten en verhalen, wat een realistisch beeld geeft van de uitvoeringspraktijk van de Jeugdwet in gemeenten.

Bekijk hier de inhoudsopgave van het boek.

Prijzen boeken

  • Prijs:  29,95 
  • Prijs:  19,95 
  • Prijs:  44,95 

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW en inclusief verzendkosten.

bestel het boek 3