Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

Sessie ‘Ontregel de Zorg’ met Rita Verdonk

Het uitgangspunt in de Jeugdwet en de Wmo 2015 is dat gemeenten maatwerk bieden bij de ondersteuning van cliënten. Gemeenten hebben veel ruimte om de uitvoering zelf vorm te geven, maar juist deze diversiteit aan procedures en werkwijzen zijn de belangrijkste knelpunten voor professionals binnen het Sociaal Domein. Met het programma ‘Ontregel de Zorg’ wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders zorgen voor minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg én ondersteuning.

Rita Verdonk gaat de komende tijd aan de slag als Speciaal Adviseur om de regeldruk bij professionals in de Wmo en de jeugdzorg aan te pakken. Het streven is om binnen één jaar de administratieve lasten voor professionals en zorgaanbieders in de Wmo en de Jeugdzorg merkbaar te verminderen. In haar aanpak staat de professional binnen de jeugdzorg en de Wmo centraal. Zo organiseert zij samen met werkgevers én werknemers verschillende sessies om regels te schrappen.

In het kader van dit onderwerp, organiseren wij op woensdag 6 maart 2019 van 11.00 tot 12.30 uur de sessie ‘(Ont)Regel de Zorg’. Samen met Speciaal Adviseur Rita Verdonk, gaat u in gesprek om te praten over de belangrijkste (administratieve) knelpunten voor professionals binnen het Sociaal Domein en hoe deze op te lossen. Het doel: minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg én ondersteuning. Wilt u deze sessie bijwonen schrijf u dan direct in! U bent woensdag 6 maart van harte welkom aan de Blankenstein 143 te Meppel.