Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

Meppeler bureau presenteert handboek WMO

Meppel – Tijdens de eerste Nationale bijscholingsdag voor WMO-consulenten op 22 juni in Zwolle, neemt de directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Jantine Kriens het eerste exemplaar van het handboek WMO in ontvangst.

Het boek is geschreven door medewerkers van het Kenniscentrum WMO uit Meppel. De Meppelers zijn landelijk gezien toonaangevend als het gaat om kennis over de complexe materie rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Directeur Miquel Wijngaards zegt hierover: ‘De Wmo-consulent is eigenlijk de poortwachter van het budget van de gemeente. Het is dan ook vreemd dat het geen beschermd beroep is en dat bij- en nascholing niet verplicht is gesteld.’

In het handboek komen een aantal wethouders van diverse gemeenten aan het woord. Het zal niet verbazen dat het Kennsicentrum ook in gesprek is gegaan met de Meppeler wethouder Gert Stam. In het boek laat Stam optekenen dat hij heel blij is met de medewerkers in Meppel. “Zij leveren goed werk.” Zelf is Gert Stam ook een aantal keren mee geweest op huisbezoek. ‘We vormen ons een volledig beeld van de cliënt. Daarop kunnen we maatwerk goed baseren.’

‘De burger gaat steeds meer consumentengedrag vertonen. De consulenten en gemeenten worden dan ook steeds vaker geconfronteerd met een burger die weet wat hij wil. Dat is wennen voor een ambtelijke organisatie’, zegt Wijngaards van het Kenniscentrum WMO. Hij raadt dan ook aan om drie maanden na het gesprek nog eens te bellen met de cliënt om te vragen of de gemaakte afspraken ook werken zoals gedacht.

Nationale Bijscholingsdag

Een veranderende wet- en regelgeving en een steeds kritischer wordende burger vraagt volgens Wijngaards, om een nieuwe aanpak. De vraag naar die nieuwe aanpak is de reden dat op 22 juni de eerste Nationale Bijscholingsdag voor Wmo-consulenten in Zwolle plaatsvindt.

WMO Consulenten Nederland streeft ernaar om een nieuwe standaard neer te zetten voor consulenten. Na het volgen van een opleiding tot Wmo-consulent en een bijscholingsdag is er de mogelijkheid om voor de deelnemers om zich te laten registreren in het landelijke register van Wmo-consulenten.

Dit landelijke register is bedoeld voor alle gemeenten in Nederland. Wanneer een gemeente een Wmo-consulent wil aannemen dan bestaat de mogelijkheid om in dit register te controleren of deze Wmo-consulent actueel is bijgeschoold.

Kijk ook op: www.kenniscentrumwmo.nl en op www.wmoconsulentennederland.nl/bijscholingsdag