Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

Meppeler ondernemer deelt kennis via Expertisecentrum Jeugd

Volgens de Monitor Transitie Jeugdhulp is jeugdhulp binnen gemeenten te verbeteren. Daarom is het ‘Expertisecentrum Jeugd’ gestart. Het Expertisecentrum Jeugd is een initiatief van het Kenniscentrum WMO uit Meppel, Yacht en de MO-zaak. Het doel is om gemeenten heldere en eenduidige informatie te bieden over Jeugdhulp anno 2016. In de komende periode organiseert het Expertisecentrum Jeugd seminars in verschillende gemeenten waar zij het boek ‘Jeugdhulp anno 2016’ presenteren.

Het Meppeler Kenniscentrum WMO, Yacht en de MO-zaak werken veel met gemeenten en constateren dat er grote behoefte is aan heldere en eenduidige informatie over Jeugdhulp anno 2016.  Bestuurder van het Kenniscentrum WMO, Miquel Wijngaards en vakspecialist Marian van Leeuwen schreven het boek ‘Jeugdhulp anno 2016’. Het is bestemd voor bestuurders, beleidsmedewerkers en medewerkers van gemeenten die sinds één jaar uitvoering geven aan de Jeugdwet. Meppeler directeur Miquel Wijngaards: “Gemeentelijke bestuurders, beleidsmedewerkers en medewerkers  hebben vanaf nu toegang hebben tot een ‘handboek soldaat’. Voorheen moesten ze veel verschillende bronnen raadplegen. Nu staat alles in één handboek, over de nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten met betrekking op de Jeugdwet.”

Ouders verlangen meer deskundigheid

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Ouders verwachten meer deskundigheid bij gemeenten. De klachten lopen uiteen van lange wachttijden voor een reactie van de gemeente tot meldingen van langs elkaar heen werkende wijkteammedewerkers en hulpverleners. Opvallend is dat de situatie aan het einde van vorig jaar niet veel verschilt met die in de eerste maanden, toen de wet net was ingevoerd.

Seminars

Inmiddels heeft Expertisecentrum Jeugd vier succesvolle seminars gegeven in de gemeenten Almere, Pijnacker-Nootdorp, Hellendoorn en Veenendaal. Tijdens het seminar wordt het boek besproken. Het delen van kennis over Jeugdhulp staat het gehele seminar centraal. Miquel Wijngaards, spreker op het seminar: “Deelnemers hoeven geen vergezichten, opinies en kritiek te verwachten. Wat we wel doen is, net als in het boek, duidelijkheid bieden over de wet- en regelgeving.” Jasper Cornelissen van Yacht: “Er staan praktijkvoorbeelden en ervaringen van gemeentelijke bestuurders op het programma. Na afloop ontvangen deelnemers het boek waarin eveneens ervaringen van collega’s staan beschreven.”