Nieuws

2 nov
Kenniscentrum WMO ontvangt het NRTO-keurmerk

Kenniscentrum WMO heeft het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Kenniscentrum WMO voldoet aan de kwaliteitseisen […]

Lees verder >>

22 juni
Handboek Wmo

Het Handboek Wmo is specifiek geschreven voor Wmo consulenten, front- en backoffice medewerkers, klantmanagers en alle zorgprofessionals in onder andere sociale wijkteams. Daarnaast is dit Handboek een nuttig naslagwerk voor bestuurders en beleidsmedewerkers als mede voor leden van Wmo raden. Het is samengesteld vanuit het perspectief van die ­gemeente, zonder het belang van cliënten en […]

Lees verder >>

7 Mrt
Basistraining GWS4ALL voor WMO en Suite

Veel gemeentes in Nederland maken gebruik van het softwaremodule GWS4ALL. Een aantal gemeentes gaat te zijner tijd over, of zijn al overgegaan naar Suite. Kenniscentrum WMO biedt de basistraining GWS4ALL voor Wmo aan. Wat is het verschil tussen deze twee softwaremodules? Suite is het zusje van GWS4ALL voor Wmo. Een aantal gemeentes gaat daar te zijner […]

Lees verder >>

15 feb
Stel zelf uw SKJ-geaccrediteerde opleiding samen!

  Naast een accreditatie voor de hele opleiding Consulent Jeugd zijn nu ook de deelmodules geaccrediteerd! Dit maakt het voor u als professional mogelijk om gericht (bij)scholing te volgen en hierbij punten voor de vrije scholingsruimte te halen. Stel zelf uw scholingsprogramma samen uit de volgende modules:   Organisatie en wettelijk kader van de Jeugdwet. 1 […]

Lees verder >>