De specialist in opleiden

binnen het Sociaal Domein

Privacyverklaring cursisten

Kenniscentrum WMO verwerkt voor zijn dienstverlening gegevens van zijn klanten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Kenniscentrum WMO gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld cursisten of klanten per e-mail, telefonisch of per post te informeren over relevante nieuwsberichten. Ook gebruikt Kenniscentrum WMO deze persoonsgegevens om cursisten te informeren over opleidingen en trainingen en om bijeenkomsten te organiseren. Kenniscentrum WMO vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Kenniscentrum WMO gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. Kenniscentrum WMO geeft de door zijn klanten verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij: dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor Kenniscentrum WMO om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. Kenniscentrum WMO sluit niet uit dat zijn dienstverlening in de toekomst verandert. Dan zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Kenniscentrum WMO adviseert cursisten en klanten om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat zij van deze wijzigingen op de hoogte zijn.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS
Kenniscentrum WMO bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Indien een opleiding/training of overeenkomst beëindigd wordt, verwijdert Kenniscentrum WMO de persoonsgegevens uiterlijk vijf jaar na beëindiging. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Kenniscentrum WMO de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

BEVEILIGING EN AANSPRAKELIJKHEID
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft Kenniscentrum WMO beveiligingsmaatregelen getroffen zoals een beveiligde website. Kenniscentrum WMO aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet op (onbewust) lekken van data.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Kenniscentrum WMO website zijn verbonden. Kenniscentrum WMO kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

INZAGE, WIJZIGEN, VERWIJDERING, KLACHTEN, GEEN PRIJS STELT OP VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Voor vragen over het privacybeleid van Kenniscentrum WMO, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met Kenniscentrum WMO opnemen via [email protected] Indien u op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit ook via dit [email protected] aangeven. Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan uw e-mailadres gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Kenniscentrum WMO. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden via [email protected] Onder alle nieuwsberichten staat ook hoe u zich kunt uitschrijven.