Heeft u de regie? Schudden

De 3 decentralisaties en alle verantwoordelijkheden die nu bij de gemeenten in het sociaal domein liggen, maken dat processen op een andere manier ingericht moeten worden. Een juiste inrichting van die processen is van cruciaal belang om goede kwaliteit, tevreden medewerkers en hogere efficiëntie te behalen. Het is belangrijk regie te hebben op samenwerking, met minder middelen een beter resultaat te halen, dat u grip heeft op de samenwerking en zicht heeft op de maatschappelijke effecten. Focus en burgergericht werken en het verbeteren van de zelfredzaamheid zijn aan de orde van de dag.

Bij deze processen heeft u te maken met financiële doelen, organisatiedoelen en maatschappelijke doelen. Maar hoe zorgt u dat deze doelen gehaald worden, dat er een juiste balans is en dat u grip heeft op het proces? Hoe zorgt u voor budgetsturing? Met het model schudden voor gebruik heeft u de regie. Daardoor heeft u duidelijk zicht op de resultaten zodat u tijdig kunt bijsturen.

Onze adviseurs helpen u graag!

Onze adviseurs beschikken over jarenlange ervaring bij gemeenten, op het gebied van zorg, financiën en juridische dienstverlening. Met deze ervaring zijn onze adviseurs uitstekend in staat om samen met u de processen voor een juiste en efficiënte uitvoering van de Wmo te optimaliseren en te implementeren. Neem contact met ons op voor meer informatie door hier te klikken.