De specialist in opleiden

binnen het Sociaal Domein

LYA WOUDA

“Mijn ervaring bij het Kenniscentrum WMO is dat theorie en praktijk goed op elkaar aansluiten. De manier waarop les gegeven wordt is helder en wordt op een enthousiaste en passie volle wijze gegeven door docenten uit het veld. De materie wordt goed gedoceerd overgebracht aan de studenten. Omdat dit in groepsverband gegeven wordt is, ontstaat er vaak ook een leerzame discussie. De docenten staan naast de studenten.  Op deze wijze ontstaat er een chemie waar men zich prettig bij voelt, voor mij werkte dit prettig om zo de stof eigen te maken.”