WMO

Wmo Consulent 2.0
Backoffice medewerker Wmo & Jeugd
Senior Wmo Consulent 2.0
Frontoffice medewerker (KCC) sociaal domein
Seminar ‘Hoe schuldhulpverlening andere domeinen kan verlichten’
Schuldhulpverlening
Baangarantietraject
Incompany training
Basistraining Suite4Zorg voor Wmo
Training Schuldhulpverlening
Training Privacy sociaal domein
Training Het Juridisch kader van de Wmo
Training Indicatiestelling Huishoudelijke ondersteuning
Training Schrijven van rapportages en beschikkingen
Training Indicatiestelling wonen, rolstoel en vervoer
Training Indicatiestelling begeleiding
Training Keukentafelgesprek & claimvoorkomend communiceren
Training Indicatiestelling Woningaanpassingen
Training Ziektebeelden en beperkingen
Training Fraude en Toezicht
Training Motiverende gespreksvoering
Training Conflictmanagement
Training Hoogbejaard en Eigen Kracht
Training Herkennen van en omgaan met autisme
Training Communiceren met mensen met een niet zichtbare beperking
Training Zitanalyse en Rolstoelen
Training Herkennen van en omgaan met mensen met een LVB
Training De kunst van het ontmoeten
Training Gordon Communicatietraining
Training Beroepsethiek en ethische dilemma's binnen de Wmo
Training Signaleren huiselijk geweld, kindermishandeling en de meldcode
Training Goud delven binnen de Wmo
Training Conflicthantering
Training Omgaan met de kritische klant
Training De kracht van intervisie
Training Zorgen voor een ander? Eerst zorgen voor jezelf!
Training Complexe scheidingen
Training Het herkennen en werken met ziektebeelden in de dagelijkse praktijk