Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

Vraag en Antwoord: Hoe kan ik de klant motiveren om te zoeken naar hulp in het eigen netwerk?

Bij ‘Vraag en Antwoord’ geven wij antwoord op een ingestuurde vraag welke wordt beantwoord door een van onze specialisten uit het Sociaal Domein. Deze week beantwoorden we de vraag van een Wmo consulent die graag advies wil hoe hij de klant kan motiveren om in het eigen netwerk te zoeken naar hulp. 

“Als ik met de cliënt in gesprek ben over het betrekken van het eigen netwerk (buren, familie, kennissen) en de klant geeft aan niet te weten hoe of wie te moeten benaderen. Daarbij geeft de cliënt ook aan “ik ga toch niet zomaar mijn buurvrouw vragen om te komen stofzuigen”? Hoe kan ik toch proberen de klant te motiveren om te kijken naar het eigen netwerk?”

Een Wmo consulent

Het antwoord van onze specialist:

Het bespreekbaar maken van hulp of ondersteuning van vrienden of familie kan een lastig onderwerp zijn, omdat het de klant persoonlijk raakt en er toch vaak ongemak en soms zelf een beetje schaamte is om hulp te vragen. Hier kunnen de technieken van motiverende gespreksvoering jou helpen. Probeer je in te leven in de klant en aan te sluiten op het gevoel wat maakt dat de klant het lastig vindt. Ook kun je samen het netwerk letterlijk tekenen op papier. Hierdoor wordt het zichtbaar voor de klant en kunnen jullie samen kijken of er in het eigen netwerk mensen zijn die van betekenis kunnen zijn. Ook kun je vragen stellen als; “Wat zou de reactie kunnen zijn van A als je deze vraag zou stellen?” of “Wat kan het voor jou betekenen als deze persoon je zou ondersteunen?” of “Wat vind je van dit advies? Kan ik je daarin nog ondersteunen?”.

 

Kenniscentrum WMO - De Specialist in opleiden binnen het Sociaal DomeinHeeft u een vraag waar u graag een antwoord op wilt van een specialist? Stuur uw vraag met uw contactgegevens naar info@kenniscentrumwmo.nl onder vermelding van ‘Lezersvraag Wmo doen’.

*Deze vraag is behandeld in vakblad Wmo doen editie 2 uit 2019.