Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

Vraag en Antwoord: hoe kan ik een cliënt die sterk op mij leunt in een actieve stand krijgen?

Bij ‘Vraag en Antwoord’ geven wij antwoord op een ingestuurde vraag welke wordt beantwoord door een van onze specialisten uit het Sociaal Domein. Deze week beantwoorden we de vraag van een Wmo consulent die graag advies wil over het volgende:

“Bij een cliënt, gepensioneerd en alleenwonend, waar ik regelmatig kom, blijkt dat hij sterk op mij leunt. Het lukt me niet om hem in een actieve stand te krijgen. Hij consumeert mijn adviezen en woorden, maar laat niet blijken wat hij zelf wil. Hoe kan ik hem in een actieve stand krijgen?”

Een Wmo consulent

Het antwoord van onze specialist:

De indruk ontstaat dat mijnheer bovenal behoefte heeft aan een praatje. Voor hem leuk maar voor de professional onbevredigend. Hoe kun je hier een draai aan geven? Gesprekstechnisch zijn er vele mogelijkheden maar een die er uitspringt, is de nuttigheidsvraag! Jij wilt je tijd nuttig besteden en je wilt dat ook voor de ander. Ga eens na wat er gebeurd als je de cliënt de vraag stelt “wat zou dit gesprek nuttig maken?” of een mooiere “wat moeten we vandaag bespreken zodat dit gesprek voor u nuttig zal zijn?”. De focus ligt dan al bij de cliënt, hij zal ‘moeten’ aangeven (geen vrijblijvend gebeuren) ‘wat’ (inhoud) hij ‘vandaag’ (hier en nu) wil ‘bespreken’ (taal als drager van
informatie-uitwisseling). Het woordje ‘zal’ zet aan tot denken hoe de ander het wil hebben, dus toekomstgericht. Mocht blijken dat een woord als ‘nuttig’ niet aansluit dan kun je ook spelen met alternatieven als ‘zinvol’ of ‘bruikbaar’. Leidt een dergelijke vraag goed in, niet mechanisch opratelen maar wel kort inleiden, en …… als er niet meteen respons komt, laat gerust een korte stilte vallen, geef cliënt de ruimte om de gedachten te ordenen.

Kenniscentrum WMO - De Specialist in opleiden binnen het Sociaal DomeinHeeft u een vraag waar u graag een antwoord op wilt van een specialist? Stuur uw vraag met uw contactgegevens naar info@kenniscentrumwmo.nl onder vermelding van ‘Lezersvraag Wmo doen’.

*Deze vraag is behandeld in vakblad Wmo doen editie 1 uit 2020.