Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

Vraag en Antwoord: Hoe leg ik aan inwoners uit dat een beleidswijziging heeft plaatsgevonden?

Bij ‘Vraag en Antwoord’ geven wij antwoord op een ingestuurde vraag welke wordt beantwoord door een van onze specialisten uit het Sociaal Domein. Deze week beantwoorden we de vraag van een Wmo consulent die graag advies wil over het volgende:

”Hoe leg ik aan inwoners uit dat een beleidswijziging heeft plaatsgevonden?”

Een Wmo consulent

Het antwoord van onze specialist:

Beleidswijzigingen, helemaal wanneer die ten nadele van de Wmo-doelgroep zijn, worden door niemand leuk gevonden. Wat opvalt, is dat er vaak vanuit wordt gegaan dat mensen ‘recht’ op ondersteuning hebben en dat met een mooie omhaal wordt uitgelegd waarom een en ander verandert. Begrijpelijk, want we waren op grond van de verzorgingsstaat gewend om het voor mensen op te lossen. Je hoort mensen ook wel eens iets zeggen in de trant van dat zij jarenlang hebben gewerkt en niks krijgen wanneer het écht nodig is. En ook dat is heel begrijpelijk. Probeer altijd realistisch over veranderingen te zijn, de dingen niet op te poetsen, maar openheid te bieden. Dit kan heel simpel door het beestje bij de naam te noemen: er is minder geld dan voorheen en daarom moeten er dingen veranderen. Termen als transformatie, doorontwikkeling en efficiëntie kun je beter niet gebruiken, alleen als dat de titel van een bepaald beleidsprogramma is. Het is niet leuk om tegen iemand te zeggen dat een bepaalde voorziening niet langer zal worden verstrekt, maar wanneer wij steeds meer gaan uitstralen wat de participatiesamenleving inhoudt, zullen ook besluiten (en dus veranderend beleid) meer gedragen worden. Neemt niet weg dat we natuurlijk hopen dat Wmo-voorzieningen die echt nodig zijn, voor iedereen die dat nodig heeft toegankelijk blijven!

 

Kenniscentrum WMO - De Specialist in opleiden binnen het Sociaal DomeinHeeft u een vraag waar u graag een antwoord op wilt van een specialist? Stuur uw vraag met uw contactgegevens naar info@kenniscentrumwmo.nl onder vermelding van ‘Lezersvraag Wmo doen’.

*Deze vraag is behandeld in vakblad Wmo doen editie 2 uit 2019.