Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

Vraag en Antwoord: Hoe zorgen we voor meer duidelijkheid over de term ‘begeleiding’?

Bij ‘Vraag en Antwoord’ geven wij antwoord op een ingestuurde vraag welke wordt beantwoord door een van onze specialisten uit het Sociaal Domein. Deze week beantwoorden we de vraag van een Wmo consulent die graag advies wil hoe we voor meer duidelijkheid kunnen zorgen over de term ‘begeleiding’ die verschillende definities heeft. 

“Bij verschillende wetten worden dezelfde termen gebruikt, maar met verschillende definities. Bijvoorbeeld bij de 3 wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, maar ook bij de overstap van jeugdhulp naar Wmo. Het woord begeleiding heeft dan verschillende betekenissen. Dit is verwarrend voor Wmo begeleiders en cliënten. Ouders denken dat ze het over hetzelfde hebben, maar dit is niet zo. Hoe zorgen we voor meer duidelijkheid?”

Een Wmo consulent

Het antwoord van onze specialist:

Inderdaad heeft de term ‘begeleiding’ in de afgelopen jaren een vrij uitgebreide betekenis gekregen. In zowel Wlz als Wmo geldt: onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

Soms wordt gedacht dat gemeenten alleen zorg bieden ‘met de handen op de rug’ of dat gemeenten geen lijfgebonden zorg bieden. Het onderscheid tussen begeleiding vanuit de gemeente en wijkverpleging zit in de aard van de aandoening waarvoor de zorg nodig is. Namelijk:
• Behoefte aan geneeskundige zorg vanwege een medische aandoening: wijkverpleging (zorgverzekeraar)

• Behoefte aan ondersteuning van zelfredzaamheid: Wmo-begeleiding (gemeente).

• De gemeente moet zorgvuldig onderzoeken of er sprake is van behoefte aan ondersteuning van zelfredzaamheid.

Begeleiding bij de persoonlijke verzorging waarbij mensen verder wel zelfredzaam kunnen blijven; valt ook onder begeleiding via de Wmo. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen met een psychisch probleem, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking. Begeleiding onder de jeugdwet:

• Begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)

• Begeleiding in een groep (zoals dagbesteding)
• Logeeropvang (gemeenten: respijtzorg)
• Ondersteuning bij de opvoeding

Let op; in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is toezicht onder Jeugdwet meestal niet hetzelfde als begeleiding! Toezicht kan wel een onderdeel van begeleiding zijn, zoals bij groepsbegeleiding of logeren. Van het scoren van ‘toezichtsuren’ is dus in de meeste gevallen geen sprake. In artikel 1.1 van de wet op de jeugdhulp wordt de term ‘begeleiding’ bij de begripsbepalingen niet eens genoemd!

Kenniscentrum WMO - De Specialist in opleiden binnen het Sociaal DomeinHeeft u een vraag waar u graag een antwoord op wilt van een specialist? Stuur uw vraag met uw contactgegevens naar info@kenniscentrumwmo.nl onder vermelding van ‘Lezersvraag Wmo doen’.

*Deze vraag is behandeld in vakblad Wmo doen editie 2 uit 2021.