Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

Vraag en Antwoord: Hoe kan ik omgaan met de situatie als ik twijfel over de diagnose van de medisch adviseur?

Bij ‘Vraag en Antwoord’ geven wij antwoord op een ingestuurde vraag welke wordt beantwoord door een van onze specialisten uit het Sociaal Domein. Deze week beantwoorden we de vraag van een Wmo consulent die graag advies wil hoe hij met de situatie kan omgaan als hij twijfelt aan de diagnose van de medisch adviseur. 

“Ik twijfel aan de diagnose van de medisch
adviseur, hoe ga ik hiermee om?”

Een Wmo consulent

Het antwoord van onze specialist:

Als Wmo consulent mag je geen diagnose interpreteren. Als je als Wmo consulent twijfelt aan het verhaal van de client of zijn medische diagnose dan vraag je onafhankelijk medisch advies aan bij de medisch adviseur. Hierbij kun je bekijken hoe het advies is opgebouwd; wordt er bijvoorbeeld antwoord gegeven op de door jouw gestelde vragen? Heb je twijfels, dan kun je in overleg gaan met de medisch adviseur over de zaken die onduidelijk zijn. Op die manier kun je om verheldering vragen. Het is niet aan een Wmo consulent om te bepalen wat de diagnose is. Een diagnose is in principe niet interessant. Het gaat om de participatieproblemen die hierdoor ontstaan. Als er een discrepantie is tussen wat de client zegt en wat hij uitvoert in relatie tot diagnose, dan moet je getriggerd worden. Hetzelfde geldt bij een diagnose waarvan je niet kan inschatten wat de prognose of behandelmogelijkheden zijn.

 

Kenniscentrum WMO - De Specialist in opleiden binnen het Sociaal DomeinHeeft u een vraag waar u graag een antwoord op wilt van een specialist? Stuur uw vraag met uw contactgegevens naar info@kenniscentrumwmo.nl onder vermelding van ‘Lezersvraag Wmo doen’.

*Deze vraag is behandeld in vakblad Wmo doen editie 2 uit 2019.